Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Voorspel je financiële toekomst

Voorspel de financiële toekomst van 2023... Dat doe je niet met een glazen bol, want elke ondernemer wil zeker weten dat hij of zij de rekeningen kan blijven betalen. En niet alleen nu, maar ook over zes maanden nog.  
Header najaarscampagne

Het zijn spannende tijden...

De oorlog in Oekraïne en de stijgende prijzen van onder meer nutsvoorzieningen en voeding hebben invloed op de bestedingen van consumenten en bedrijven en dus op de algehele economie. Sommige ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn flink getroffen door de coronacrisis en hebben zich in allerlei schulden moeten steken. Met een exploitatiebegroting en liquiditeitsprognoses kun je heel eenvoudig een overzicht maken van alle verwachte ontvangsten en uitgaven. De liquiditeitsprognose is voor controllers, accountants, ondernemers en financiële experts de basis voor het nemen van beslissingen en/of het geven van onderscheidend advies over eventuele investeringen. 

Komt er een recessie?

We spreken van een recessie als de economie twee kwartalen achter elkaar krimpt. Voor het vierde kwartaal van 2022 en het eerste van 2023 verwachten de financiële experts een lichte krimp van de economie. Hierdoor pakt het gemiddelde groeicijfer voor 2023 negatief uit (-0,2 procent). Voor de periode daarna, vanaf het tweede kwartaal van 2023 gaat men wel weer uit van economische groei (bron: Rabobank). Maar beleggers houden al langer rekening met een verlaagde groei, getuige de sterke correctie op de aandelenmarkten.

Waarschijnlijk zullen bedrijfsinvesteringen teruglopen door de algemene onzekerheid over de conjuncturele ontwikkeling, de extreme arbeidskrapte, torenhoge producentenprijzen, hogere rentes en achterstallige belastingbetalingen. Wat gebeurt er in Oekraïne, komt Trump terug? Tegen de achtergrond van de hoge inflatie zijn ook de kapitaalmarktrentes de afgelopen tijd flink gestegen. Dit heeft onmiddellijk gevolgen voor de rentelasten van het bedrijfsleven, zowel groot als klein. 
Maar wellicht biedt het ook juist kansen in je segment en moet je dus nu wel investeren.

Vinger aan de pols

Maar kan je investeren? De kans is groot dat bedrijven een deel van hun schulden de komende periode tegen een hogere rente moeten herfinancieren. Investeren wordt dus duurder en projecten die bij de ultra-lage rentestand van de afgelopen jaren wellicht nog rendabel waren, zullen dat bij de reeds opgelopen rente niet altijd meer zijn.

Het is dan van groot belang continu te weten hoe je ervoor staat en wat de prognoses zijn op de lange(re) termijn. Door een professionele liquiditeitstool aan je boekhouding te koppelen houd je 24/7 en real time, dus het meest actuele inzicht in de bedrijfsprestaties en kun je gefundeerde beslissingen nemen. 

Financieel dashboard

Goed voorbereid op weg naar 2023

De exploitatie- en liquiditeitsprognoses die je met een professionele rapportagetool, zoals Speedbooks® maakt, zijn eenvoudig samen te stellen en nog eenvoudiger te begrijpen en toe te lichten. De gegevens in de liquiditeitsprognose kunnen zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard. Real time, 24/7 en wereldwijd! 

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close