Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Jaarrekening, jaarrapport of toch een jaarverslag?

Sinds 2015 spreekt de wet van een bestuursverslag in plaats van een jaarverslag. Deze aanpassing heeft vooral geleid tot de Babylonische spraakverwarring. Maar eigenlijk is er geen groot verschil, behalve dat de nadruk ligt op het feit dat het verslag van het bestuur afkomstig is. 
Jaarrekening, jaarrapport of toch een jaarverslag?

Jaarrekening is onderdeel van jaarrapport

Zo'n bestuursverslag bestaat uit een jaarverslag met een jaarrekening. Het jaarverslag geeft weer wat er in het bedrijf gebeurd is omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar. De balans, de winst-en-verliesrekening - inclusief de toelichting daarop - vormen samen de (financiële) jaarrekening.

Anual Report is jaarrapport
Samen is het dus eigenlijk een uitgebreide rapportage van alles wat er in een boekjaar is gebeurd, vandaar dat de term of benaming ‘jaarrapport’, in het Engels heel duidelijk Anual Report genaamd, het bewuste verslag het beste omschrijft. Het rapport gaat normaliter vaak gepaard met een accountantsverklaring over de financiële jaarrekening.
Jaarrekening is onderdeel van jaarrapport
Jaarverslag is communicatiemiddel

Jaarverslag is communicatiemiddel

Het opstellen van het jaarverslag is elk jaar best tijdrovend, maar tegelijkertijd ook een perfect verslag van het afgelopen jaar. Verslag en jaarrekening maak je verplicht elk jaar om te deponeren bij de KvK (Kamer van Koophandel). Veelal wordt er verder weinig tot niets mee gedaan. Dat is jammer, want een beetje extra PR inzetten over de voortgang en de ontwikkelingen is altijd goed voor de exposure. En een uitstekende manier om stakeholders cq. belanghebbenden, buurtbewoners, medewerkers en andere belangstellenden bij de organisatie te betrekken.

Openheid is blijheid
Vandaag de dag is het niet meer denkbaar dat directies en besturen een organisatie vanuit een ivoren toren leiden. Iedereen is mondiger geworden en de ‘boze buitenwereld’ let op je of je maatschappelijk wel je verantwoordelijkheid neemt. Verwerk daarom in het verslag ook bijvoorbeeld een sociaal jaarverslag waarin je vertelt hoe je met de mensen en de omgeving omgaat en een duurzaamheidsjaarverslag. Dat wordt zeker gewaardeerd.

Professionele rapportagesoftware maakt het gemakkelijk

De relevante gegevens voor een jaarrapport uit je boekhoudsoftware kun je met behulp van rapportagesoftware, zoals van Speedbooks®, makkelijk omzetten in heldere rapportages. Zo kun je jezelf of bijvoorbeeld het management van een organisatie snel voorzien van de nieuwste financiële inzichten. Zonder uitgebreide spreadsheets en een stortvloed aan cijfers. Die gegevens kunnen ook zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard. Real time, 24/7 en wereldwijd! 
Professionele rapportagesoftware maakt het gemakkelijk

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close