1. Home
  2. /
  3. Kennisbank
  4. /
  5. Blogs
  6. /
  7. Grootte van je bedrijf en de jaarrekening

Grootte van je bedrijf en de jaarrekening

Architectuur

Gepubliceerd:

20 september 2023

Geschreven door:

drs. Konstantijn Mikes

Delen:

Wat houdt de term 'Groottecriteria Jaarrekening' in?

Deze criteria bepalen welke regels en vereisten van toepassing zijn op het opstellen van een jaarrekening voor een specifieke (grootte van) organisatie. Het geeft het kader aan waarmee de vorm en inhoud van de jaarrekening kan worden afgestemd op de omvang en complexiteit van de onderneming.

 

Waarom zijn er groottecriteria jaarrekening

We kennen drie criteria bij het opstellen van een jaarrekening: micro, klein en middelgroot/groot. Ze zorgen voor een evenwicht tussen administratieve lasten en informatieverstrekking aan belanghebbenden. Die duidelijkheid verlicht mogelijk de administratieve druk, lasten en kosten gedurende een boekjaar, waardoor de organisatie zich kan concentreren op hun kernactiviteiten.

 

Is de netto omzet van invloed op de groottecriteria

Het is een belangrijke indicator voor de omvang van een onderneming. De grootte wordt onder meer aan de hand van een netto-omzet, de balansdata en een gemiddeld aantal medewerkers bepaald.

Afhankelijk daarvan kun je bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor vereenvoudigde verslaggevingsregels. Of juist strengere rapportagevereisten als de netto-omzet van een onderneming een bepaald niveau overschrijdt.

 

groottecriteria

Voorbeeld Jaarrekening

Om je op weg te helpen heeft Speedbooks een voorbeeld jaarrekening met werkprogramma voor je klaarstaan. Deze kun je hier kosteloos downloaden.

voorbeeld jaarrekening

Drie grootte classificaties van ondernemingen

Voldoen aan minimaal twee van de volgende drie criteria, bepaalt de grootte:

Micro onderneming: De netto omzet is niet groter dan 700.000 euro, het balanstotaal niet meer dan 350.000 euro en de onderneming heeft gemiddeld aantal medewerkers van maximaal tien personen gedurende het boekjaar.

Kleine onderneming: Heeft een omzet tot 12 miljoen euro, een balanstotaal tot 6 miljoen euro en gemiddeld maximaal vijftig werknemers gedurende het boekjaar.

Middelgrote onderneming en grote onderneming: De netto-omzet is minder dan 40 miljoen euro, het balanstotaal minder dan 20 miljoen euro, er werken maximaal 250 personen als gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar.

 

Wat zijn de gevolgen voor een micro onderneming

Voor een micro-onderneming, in de volksmond onterecht vaak ook kleine onderneming genoemd, gelden vereenvoudigde verslaggevingsregels, vanwege de bescheiden omzetten en balanstotaal, de grootte van de organisatie en het gemiddeld aantal werknemers.

Er gelden mogelijk vrijstellingen en ze hoeven minder uitgebreide informatie te verstrekken in hun jaarrekening dan een onderneming uit een andere bepaalde bedrijfsklasse.

 

ondernemingen

Wat zijn de gevolgen voor kleine ondernemingen

Een kleine onderneming of rechtspersoon is een onderneming die aan twee van de volgende criteria voldoet: een omzet tot 12 miljoen euro is van toepassing, een balanstotaal tot 6 miljoen euro en gemiddeld maximaal vijftig werknemers gedurende het boekjaar.

Er gelden uitgebreidere rapportageverplichtingen dan bij micro-ondernemingen, maar ook nog bepaalde vrijstellingen en vereenvoudigingen.

En wat zijn de gevolgen voor middelgrote en grote ondernemingen

Anders dan voor de micro ondernemingen of kleine ondernemingen, gelden voor de middelgrote onderneming of grote onderneming, vanwege de hoge(re) netto omzet en het balanstotaal, uitgebreidere wettelijk vereiste verplichtingen.

Er is qua opmaakeisen geen verschil tussen middelgroot en groot. Grote rechtspersonen zijn in de praktijk vaak een besloten of naamloze vennootschap met aandeelhouders.

 

Zijn er aparte regels voor een geconsolideerde jaarrekening

Als ondernemingen de controle hebben over één of meer dochterondernemingen, joint ventures of geassocieerde deelnemingen geeft, door middel van een geconsolideerde jaarrekening (inclusief bestuursverslag en accountantscontrole), een beeld van de financiële positie, prestaties en kasstromen van de moederonderneming en haar dochterondernemingen,

Middelgrote ondernemingen en zeker de grote onderneming hebben meestal die verplichting, terwijl micro-ondernemingen en kleine ondernemingen soms vrijgesteld zijn.

 

Heeft grootte impact op bedrijfsstrategie

Hoewel de groottecriteria niet rechtstreeks de bedrijfsstrategie bepalen, kunnen ze indirect invloed hebben op de prioriteiten en focusgebieden van ondernemingen. Zeker bij grote ondernemingen, maar vaak ook bij middelgrote ondernemingen, speelt dit een rol.

De groottecriteria hebben invloed op de rapportagevereisten en administratieve lasten die aan ondernemingen worden opgelegd. Dit kan van invloed zijn op de bedrijfsstrategie, met name op het gebied van financiële planning, kostenbeheersing en de keuze om al dan niet te groeien.

 

bedrijfsstrategie
speedbooks dashboard

Test Speedbooks jaarrekeningsoftware zelf, vrijblijvend

Test vrijblijvend ons hele programma met de demoversie op onze website: www.speedbooks.nl/demo

Meer weten? Neem contact met ons op: 0513 - 82 01 30

Rol en verantwoordelijkheid van de controller

Naast het correct vastleggen van alle transacties en het opstellen van financiële overzichten verzamelt deze alle benodigde financiële gegevens voor het verplicht opmaken van de balans en de jaarrekening aan het einde van het boekjaar van twaalf maanden.

En zorgt er bij (grote) ondernemingen voor dat de jaarrekening opmaken nauwkeurig en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving gebeurt. Ze evalueren de financiële prestaties van de rechtspersoon, identificeren trends, maken prognoses voor de winst en verliesrekening en verstrekken relevante informatie voor strategische besluitvorming.

 

Rol van de accountant

De accountant is een onafhankelijke professional die wordt ingeschakeld voor de verplichte accountantscontrole, bestaande uit:

- controle van de financiële en overige gegevens van de onderneming om de nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid ervan te waarborgen

- advies geven over complexe boekhoudkundige vraagstukken, het beantwoorden van gestelde vragen, presentatie van de jaarrekening en toezien op naleving van accountingstandaarden

- waarborgen van het vertrouwen van belanghebbenden, zoals aandeelhouders, investeerders en toezichthouders

 

Waarom uren spenderen als het in minuten kan?

Werk Slimmer, Niet Harder, met Speedbooks®. Ontdek de revolutionaire manier van financiële rapportage. Met onze gratis demoversie kun je zelf:

  • Consolideren in slechts 3 kliks

  • Een compleet jaarrapport genereert in 5 minuten

  • Je eerste rapportage klaar hebt in 10 minuten

Stap nu in de wereld van efficiënte en betrouwbare rapportagesoftware en doe meer in minder tijd!

snelle rapportagesoftware
jaarrekening deponeren

Vaststellen jaarrekening en deponeren

De jaarrekening inclusief bestuursverslag wordt vastgesteld door het bevoegde orgaan binnen de onderneming, meestal de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarna moet deze binnen acht dagen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Het stelt belanghebbenden, investeerders, crediteuren en anderen in staat om de financiële situatie van de onderneming te beoordelen.

Veranderende wet- en regelgeving

Veranderende economische omstandigheden en behoeften kunnen invloed hebben op de groottecriteria. De wetgever kan nieuwe criteria opstellen, die leiden tot een herclassificatie van de grootte van een onderneming.

Door op de hoogte blijven door regelmatig contact met een deskundige accountant of financieel adviseur kan een onderneming tijdig rapportageprocessen aanpassen en voldoen aan de nieuwste vereisten voor de jaarrekening.

 

Onze masterclass

Bekijk onze masterclass en leer alles over consolideren en jaarrekeningen. Onze experts vertellen je binnen 30 minuten alles wat je moet weten.

Kleur Kalender
Drs. Konstantijn Mikes

Over de schrijver drs. Konstantijn Mikes

Oprichter, bedenker en aandeelhouder van Speedbooks rapportagesoftware Konstantijn Mikes (1966) is afgestudeerd econoom. Hij studeerde Economics aan de vooraanstaande Erasmus universiteit te Rotterdam.

Bij Speedbooks is hij onder meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de rapportagesoftware, en stuurt hij de interne developpers en de externe ontwikkelaars aan.

Meer over Konstantijn Mikes op LinkedIN