1. Home
  2. /
  3. Kennisbank
  4. /
  5. Blogs
  6. /
  7. Consolideren van een fiscale eenheid

Consolideren van een fiscale eenheid

Puzzle Stuk Rood

Gepubliceerd:

26 februari 2024

Geschreven door:

drs. Konstantijn Mikes

Delen:

Voor de financiële stand van zaken van een groep bedrijven, een fiscale eenheid, worden afzonderlijke (jaar-) verslagen van de bedrijven samengevoegd, oftewel geconsolideerd.

Het geconsolideerde rapport wordt door het bestuur o.a. gebruikt voor hun verantwoording aan belanghebbenden, de bezitters van aandelen en voor de vennootschapsbelasting aangifte.

En om oude strategieën te evalueren en nieuwe op te baseren.

Wat is een fiscale eenheid?

Een fiscale eenheid is dus een groep van verbonden (dochter-) ondernemingen, geleidt door een moedermaatschappij, die voor een bepaalde belastingsoort, nl. de vennootschapsbelasting als één belastingplichtige wordt behandeld.

De geconsolideerde winst van de fiscale eenheid, wordt als geheel belast met vennootschapsbelasting, in plaats van dat elke onderneming afzonderlijk vennootschapsbelasting betaalt, dat heeft voordelen.

Het voordeel van een fiscale eenheid

Voor elke dochtermaatschappij die samen met de moeder de fiscale eenheid vormt, betekent een (volledige) consolidatie na winst en verlies verrekening, dat er mogelijk als voordeel een lager vermogen of inkomen voor de belasting is, waarover vennootschapsbelasting betaald moet worden.

vraagteken
wetboek en hamer

Het nadeel van een fiscale eenheid

Tegelijkertijd kan het, als je dit hebt toegepast, een nadeel zijn voor de fiscale eenheid, omdat het mogen compenseren van verliezen met de winst van een onderneming buiten de groep niet meer van toepassing is.

Daarnaast gelden er speciale administratieve en juridische verplichtingen en is er kans op conflicten tussen verschillende belangen van zij die de fiscale eenheid vormen.

Voorwaarden om een fiscale eenheid te vormen

  • Ondernemingen van de fiscale eenheid moeten met elkaar verbonden zijn via een moedermaatschappij met aandelen in de dochtermaatschappij of zeggenschap over de dochtermaatschappij.
  • De ondernemingen van de fiscale eenheid moeten in hetzelfde land gevestigd zijn.
  • Wanneer er verschillende aandeelhouders of belanghebbenden bij besluitvorming betrokken zijn, moeten ze instemmen met de vorming van een eenheid.

Consolideren fiscale eenheid in 5 stappen

Bepaal de leidende onderneming (moedermaatschappij) voor het consolideren van de financiële gegevens van de eenheid.

Verzamel alle relevante financiële gegevens van alle fiscale eenheid-ondernemingen.

Voeg deze financiële gegevens samen (consolideer) tot één set geconsolideerde financiële overzichten.

Bepaal de fiscale winst van de fiscale eenheid en bereken de vennootschapsbelasting voor de groep.

Check of de geconsolideerde overzichten voldoen aan de wettelijke vereisten en dien belastingaangiften op tijd in bij de belastingdienst.

Invloed op positie en prestaties van de fiscale eenheid

Met een consolidatie evalueer je de bedrijfsstrategie en/of bepaal je die. Als je als groep opereert kunnen risico's en verliezen verrekend en verdeeld worden bij tegenvallende economische ontwikkelingen.

Maar kan er ook gemakkelijker (vreemd) vermogen aangetrokken worden bij kansen.

Invloed fiscale eenheid op de liquiditeit

Liquide middelen van een groep bedrijven kunnen worden 'gepoold' en gezamenlijk worden ingezet, bijvoorbeeld als een groepslid die middelen voor een schuld of kans nodig heeft.

De leidende moedermaatschappij kan veel controle hebben over de liquide middelen van de dochterondernemingen. Dit kan de liquiditeit van een dochteronderneming en de mogelijkheden tot het zelfstandig aantrekken van investeerders negatief beïnvloeden.

Betrouwbare ondersteuning voor fiscale consolidatie

Betrouwbare ondersteuning voor fiscale consolidatie

Accountants hebben specifieke kennis van consolidatie en fiscale regelgeving en zijn op de hoogte van de meest recente wetten en regelgeving. Een door een accountant opgestelde consolidatie is zo betrouwbaar.

Gebruik professionele rapportagesoftware, zoals van Speedbooks, bij het consolideren van een fiscale eenheid. Ook deze is altijd up-to-date, verbetert de efficiëntie en nauwkeurigheid. Met Speedbooks ben je in staat eenvoudig betrouwbare geconsolideerde financiële rapporten en de fiscale jaarrekening te maken.

Probeer de gratis Demoversie >>

Drs. Konstantijn Mikes

Over de schrijver drs. Konstantijn Mikes

Oprichter, bedenker en aandeelhouder van Speedbooks rapportagesoftware Konstantijn Mikes (1966) is afgestudeerd econoom. Hij studeerde Economics aan de vooraanstaande Erasmus universiteit te Rotterdam.

Bij Speedbooks is hij onder meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de rapportagesoftware, en stuurt hij de interne developpers en de externe ontwikkelaars aan.

Meer over Konstantijn Mikes op LinkedIN