1. Home
 2. /
 3. Kennisbank
 4. /
 5. Blogs
 6. /
 7. Van implementatie met RGS naar jaarrekening in slechts 5 minuten

Van implementatie met RGS naar jaarrekening in slechts 5 minuten

Vrouw Typt Op Laptop

Gepubliceerd:

4 april 2024

Delen:

Wat is RGS

Het begrip RGS verwijst naar het zogenaamde Referentie Grootboek Schema.

Binnen een boekhouding is het gebruikelijk te werken met een (eigen) grootboekschema. Hierin wordt een grootboeknummer gebruikt om een bepaalde grootboekpost te classificeren.  

Omdat we in Nederland geen voorgeschreven grootboekschema kennen, kan het zo zijn dat verschillende grootboeknummers worden gebruikt voor eenzelfde grootboekpost.

Om mogelijke verwarring te voorkomen kan aan het grootboeknummer en de omschrijving ook een RGS code worden gekoppeld.

Uniforme standaard

Het Referentie Grootboek Schema is in feite een gestandaardiseerd overzicht van vaste codes waarin de betekenis van een eigen grootboekrekeningschema is vastgelegd.

Het is een uniforme manier om financiële data vast te leggen en uit te wisselen tussen verschillende softwaretoepassingen, financieel professionals en organisaties.

boekhouding

Wat is een grootboek en een grootboekrekening

Een grootboek geeft een gestructureerd overzicht van alle inkomsten, uitgaven, activa en passiva van een organisatie, van een bepaalde periode.

Alle boekhoudkundige transacties van een onderneming worden in een grootboek verwerkt, gerangschikt en gerubriceerd, toegeschreven aan een individueel grootboekrekeningnummer of rubriek.

De meest voorkomende (RGS) grootboekrekeningen

 • inkomsten en kosten

 • kasgeld en banktegoeden, inclusief zichtrekeningen, spaarrekeningen e.d.

 • debiteuren en crediteuren

 • vaste activa, zoals gebouwen, apparatuur, voertuigen

 • liquide middelen, financiële middelen (snel omgezet in contanten)

 • eigen vermogen en vreemd vermogen, schulden en verplichtingen

Wat houdt rubriceren in, hoe werkt het

Dat is het opstellen van een grootboek met alle van toepassing zijnde hoofdposten, met daaraan gekoppeld het voor die rekening afgesproken uniforme codenummer.

Een boekhouder kan daarna de vele verschillende transacties aan het juiste grootboek-hoofdpostnummer toekennen.

boekhouder

Waarvoor gebruik je een referentie grootboekschema of RGS

Voor de communicatie tussen diverse softwareprogramma's, bijvoorbeeld die van jouw onderneming en die van jouw accountant. Zij kunnen de boekhoudgegevens 1-op-1 importeren, omdat ze hetzelfde grootboekrekeningenschema gebruiken.

Zo kunnen bedrijven gemakkelijker gegevens analyseren en bespreken met bijvoorbeeld accountants, belastingadviseurs en anderen in de financiële keten,

Het vergemakkelijkt en versnelt het opstellen van financiële rapportages, zoals de jaarrekening.

geld onder vergrootglas

Hoe werkt RSG in combinatie met een boekhoudpakket

Het boekhoudpakket moet compatibel zijn met RGS en het vastgestelde RGS-schema moet ondersteunen. Boekhoudsoftware met RGS maakt gebruik van de standaard grootboekrekeningen, categorieën, rubrieken en sub-rubrieken, zoals gedefinieerd in het RGS-schema.

Wanneer er wijzigingen zijn in het grootboekrekeningenschema, zoals updates aan RGS, kunnen boekhoudpakketten die RGS ondersteunen gemakkelijk worden aangepast en voldoet aan de meest recente standaarden.

Meer tijd, minder fouten door RGS

Het referentie grootboekschema RGS maakt het gemakkelijker om gegevens over de financiële situatie te begrijpen, te vergelijken, te analyseren en te rapporteren, waardoor fouten en dubbel werk worden verminderd. En het bespaart daarna tijd bij het opstellen van managementrapporten, belastingaangiften en andere financiële overzichten.

De automatisering van boekhoudprocessen via RGS zorgt ervoor dat boekhoudtaken sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd en menselijke fouten worden verminderd.

Resultaatgericht samenwerken

Het referentie grootboekschema RGS maakt het gemakkelijker om gegevens over de financiële situatie te begrijpen, te vergelijken, te analyseren en te rapporteren, waardoor fouten en dubbel werk worden verminderd.

En het bespaart daarna tijd bij het opstellen van managementrapporten, belastingaangiften en andere financiële overzichten.

De automatisering van boekhoudprocessen via RGS zorgt ervoor dat boekhoudtaken sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd en menselijke fouten worden verminderd.

happy teken
speedbooks dashboard

RJ655-rapportage kant en klaar

Speedbooks® rapportagesoftware heeft voor zorginstellingen een op-maat-gemaakte rubricering en bijpassend jaarrapport ontwikkeld voor de RJ655 openbare jaarverantwoording. In de software staan standaard de meest recente taxonomieën voor zorginstellingen.

Alle rapporten worden opgemaakt in Microsoft Excel, zodat je ze aan kunt passen naar eigen inzicht, wensen en huisstijl. 

Bekijk hier vrijblijvend onze demoversie.