Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Wat is consolideren?

Consolideren betekent het samenvoegen van verschillende gerelateerde delen. Accountants en boekhouders gebruiken deze term als zij diverse jaarrekeningen van een moederbedrijf gaan opmaken. Bij consolidatie krijgen het moederbedrijf en alle dochterbedrijven eenzelfde balans. Zo wordt een overzicht verkregen van alle activa, passiva en kasstromen van alle bedrijven bij elkaar. Is er sprake van een moederbedrijf/maatschap/holding met meerdere losse dochterbedrijven dan bent u verplicht om de jaarrekening te consolideren.
Consolideren

Waarom consolideren?

Er zijn verschillende redenen om te consolideren:

Bij wettelijke verplichting
Consolideren is met name belangrijk voor maatschappen. Hier is het als moederbedrijf verplicht om de jaarrekening te consolideren. In de geconsolideerde jaarrekening dienen de activa, passiva en kasstromen van de dochterondernemingen opgenomen te worden. Vaak is dit ook al gebruikelijk, als het moederbedrijf 50% of meer van de aandelen in handen heeft.

Eenvoudig management-rapportages opstellen
Buiten dat consolideren wettelijk verplicht is, is het ook een goede manier om gemakkelijk een overzicht te creëren van uw bedrijfscijfers. Dit maakt het grote plaatje overzichtelijk en kunt u de juiste beslissingen nemen. Denk aan de volgende voordelen:

 • Dankzij consolidatie is het snel inzichtelijk wat het totale eigen vermogen is van het moederbedrijf/maatschap/holding, maar ook van de dochterbedrijven;
 • De geconsolideerde jaarrekening moet opgemaakt worden door een accountant, maar het lezen en begrijpen moet iedere ondernemer kunnen;
 • Kapitaalverschaffers willen investeren in de holding, niet in een dochterbedrijf. Met een geconsolideerde jaarrekening hebben zij een totaaloverzicht van de belangrijkste cijfers.

Hoe consolideer je de jaarrekening?

Er zijn twee manieren om tot een geconsolideerde jaarrekening te komen. Er is integrale of partiële consolidatie. Dit zijn twee technieken om tot een gezamenlijke jaarrekening te komen.

Wat is een integrale consolidatie?
Een integrale consolidatie betekent dat de balans en winst- en verliesrekening geheel geïntegreerd worden in één overzicht. Dit geeft een vollediger overzicht dan de partiële consolidatie, die vooral geschikt is om de winst te analyseren.

Partiële consolidatie.
Bij een partiële consolidatie wordt er gekeken naar de verhouding aandelen, verspreidt onder de dochterbedrijven. Dit betekent dat de cijfers uit de balans en winst- en verliesrekening naar rato worden opgesteld. Daarnaast worden verkopen en uitstaande vorderingen van dochterbedrijven onderling van elkaar weggestreept. Kortom, de uiteindelijke winst verkopen aan derden wordt weergeven in de geconsolideerde jaarrekening.
geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde jaarrekeningen

Download: Geconsolideerde jaarrekening

Buiten het maken van enkelvoudige jaarrekeningen is er ook de mogelijkheid om geconsolideerde jaarrekeningen te maken met Speedbooks®. Ervaar het gemak nu zelf.

Consolideren kan met de volgende Speedbooks® oplossingen:

Speedbooks® Online

Speedbooks® Online:

 • Eenvoudige RGS-koppeling met de meest gangbare boekhoudpakketen
 • Compleet met tientallen standaard rapporten 
 • Excel templates die handmatig aan te passen zijn
 • Standaard een gratis dashboard met meekijkaccount 
 • Extra uit te breiden met 7 modules 
Speedbooks® Advanced

Speedbooks® Advanced:

 • Koppelt met meer dan 200 boekhoudpakketten
 • Tientallen standaard rapporten + extra rapporten met meer diepgang
 • Excel templates die handmatig aan te passen zijn
 • Optioneel dashboard met meekijkaccounts
 • Extra uit te breiden met 11 modules 
 • Mogelijkheid om on premise te werken of in de cloud
 • Meer functionaliteiten dan Speedbooks® Online, zoals op het gebied van consolideren, kostenplaatsen, scenario-prognoses
 • uitgebreide SBR & XBRL-deponering
 • RJ660-jaarrekening voor het onderwijs
 • RJ655-jaarrekening voor het zorginstellingen
 • En nog meer

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close