Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Blog: Voor wie geldt de verplichte duurzaamheidsrapportage?

Duurzaamheid is het item van deze tijd. Elk persoon en alle organisatie worden geconfronteerd met al dan niet verplichte regels en regelingen.

Ze moeten in meer of mindere mate aantonen met duurzaamheid bezig te zijn. Deze eisen en normen worden soms lokaal opgelegd, soms nationaal en zelfs internationaal.

Afbeelding

Wat is ESRD en wat is CSRD?

Ook in Europees verband worden rapportageregels opgelegd. Zoals de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die tevens de CSRD duurzaamheidsrapportage-standaarden bevatten (de Corporate Sustainability Reporting Directives), die door bedrijven en organisaties moeten worden verwerkt in een jaarrapport met jaarrekening. De CSRD hebben betrekking op milieu (Environment), sociaal (Social) en bestuur (Governance), samen de ESG genoemd.

Wie moet verplicht een CSRD-duurzaamheidsrapportage maken?
De CSRD is van toepassing op: 

 • B.V.’s en N.V.’s met een omzet van meer dan 40 miljoen en activa ter waarde van meer dan 20 miljoen en met meer dan 250 medewerkers 
 • middelgrote en kleine beursgenoteerde vennootschappen 
 • bepaalde niet-EU ondernemingen (met een bepaalde vorm- en omzetgrootte) 
 • organisaties van openbaar, dus publiek belang, zoals bijvoorbeeld banken en verzekeraars
Afbeelding

Rapportageverplichting kan worden uitgebreid
door overheid

De Nederlandse overheid mag en kan het opstellen van een duurzaamheidsverslag ook verplicht stellen voor andere organisaties die opereren in het publieke domein, zoals: coöperaties, stichtingen en verenigingen 

 • coöperaties, stichtingen en verenigingen
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • gemeentes en eigen overheidsinstellingen
 • pensioenfondsen
 • beleggingsinstellingen
 • woningcorporaties
 • zorginstellingen en
 • onderwijsinstellingen 
Wanneer gaat de verplichting tot het maken van een CSRD-rapportage in?
 • Voor de grote B.V.’s en N.V.’s  gaat deze in per 1.1.2025
 • Voor organisaties van openbaar belang per 1.1.2024
 • Voor middelgrote en kleine beursgenoteerde vennootschappen per 1.1.2026
 • En voor bepaalde niet-EU ondernemingen per 1.1.2028

Voor wie is het duurzaamheidsverslag bedoeld? 

De informatie uit het duurzaamheidsverslag is bedoeld voor financiële stakeholders, zoals aandeelhouders, banken, crediteuren en overige financiers. Het geeft de risico’s en kansen en de impact weer voor de onderneming op het gebeid van duurzaamheid. Zoals de invloed die de onderneming heeft op haar directe omgeving, de werknemers, klanten en omwonenden en de mogelijke gevolgen daarvan. 

Wat moet erin staan?
Van te voren moet elke organisatie doelen opstellen betreffende de verbetering van de duurzaamheid binnen de organisatie en hoe ze die willen gaan bereiken. Het gaat dan om de duurzaamheidsmaatregelen en -investeringen die de financiële gezondheid en operationele prestaties van de organisatie zullen beïnvloeden.

De doelen moeten realistisch zijn en meetbaar. En de voortgang moet ook tussentijds beoordeeld kunnen worden. 

Praktijkvoorbeelden

Een organisatie kan kritisch kijken naar de totale ecologische voetafdruk van het huidige wagenpark en zichzelf als doel stellen die te verlagen. Door niet alleen de leasekosten bij te houden, maar ook het aantal gereden kilometers en de verbruikte benzine kun je de footprint van elk vervoersmiddel berekenen. Bij elektrische auto’s kijk je ook naar hoeveel stroom er verbruikt wordt, van welke leverancier en hoe die stroom wordt opgewekt. Door van diesels naar auto’s over te stappen die op groen opgewekte stroom rijden, zou je wellicht een duurzaamheidsdoel bereiken. 
 
Een tweede voorbeeld van een duurzaamheidsaanpak is het in kaart brengen van je machinepark. Mogelijk heeft het verkorten van de resterende levensduur van machines en dus het vervangen van deze door duurzamere machines, een positief effect op de duurzaamheidsdoelen. 

Als laatste voorbeeld zou je kunnen kijken naar hoe nu bijvoorbeeld het afvaltransport is geregeld en duurzame(re) keuzes maken bij investeringen en bij onvermijdelijke zakenreizen. De randvoorwaarden die je voor jezelf hebt bepaald, zou je ook kunnen voorleggen en/of opleggen bij de keuze van je leveranciers. 
Praktijkvoorbeelden

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close