1. Home
 2. /
 3. Kennisbank
 4. /
 5. Blogs
 6. /
 7. Zelf een jaarrekening maken

Zelf een jaarrekening maken

Kalender 2

Gepubliceerd:

11 maart 2024

Geschreven door:

drs. Konstantijn Mikes

Delen:

Elk jaar is de jaarrekening opstellen een hele opgave

Je wilt jouw kostbare tijd liever in je onderneming steken dan in financiële rompslomp. Helaas is het opstellen van een jaarrekening voor de meeste ondernemingen verplichte kost.

Met slimme jaarrekeningsoftware kun je zelf een heel eind komen bij het opstellen van de jaarrekening. Maar het hele proces van stukken en data verzamelen en ze verwerken kost veel tijd en ook toch wel behoorlijk wat kennis en/of ervaring.

 

Doe het zelf, of toch maar niet

Daarom wordt vaak geadviseerd dat een financieel professional de (fiscale) jaarrekening opstelt. Zo houd jij meer tijd over om je bezig te houden met ondernemen.

In deze blog vertellen we je of jij als ondernemer verplicht bent een jaarrekening op te stellen en hoe je dat eenvoudig zelf kunt doen of kunt laten opstellen. 

ondernemer

Wat is nou precies een jaarrekening

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming of organisatie van het afgelopen boekjaar. Het financiële eindverslag over een bepaalde periode als het ware.

De jaarrekening bestaat doorgaans uit drie belangrijke financiële overzichten: de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

 

Voorbeeld Jaarrekening

Om je op weg te helpen heeft Speedbooks een voorbeeld jaarrekening met werkprogramma voor je klaarstaan. Deze kun je hier kosteloos downloaden.

voorbeeld jaarrekening

Wat staat er in een jaarrekening

Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en de toelichting. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen aan het einde van het boekjaar. De winst- en verliesrekening toont de opbrengsten en kosten over het afgelopen boekjaar. Het kasstroomoverzicht beschrijft de inkomsten en uitgaven van de onderneming gedurende het jaar, opgesplitst in operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

De toelichting geeft extra informatie over de posten op de balans en de winst- en verliesrekening.

De balans geeft een momentopname van de financiële situatie van de onderneming op een specifiek moment. De balans opstellen geeft inzicht in de activa (bezittingen), passiva (schulden) en het eigen vermogen.

De winst- en verliesrekening toont de inkomsten en uitgaven gedurende het boekjaar en berekent het nettoresultaat (winst of verlies).

 

jaarrekening verplicht

Waarom moet je (verplicht) een jaarrekening maken

De jaarrekening maken is essentieel voor externe belanghebbenden zoals aandeelhouders, crediteuren, investeerders en toezichthouders om de financiële gezondheid en prestaties van de onderneming te beoordelen.

Zij hebben de jaarrekening nodig om te helpen bij het nemen van beslissingen, het evalueren van de winstgevendheid en de financiële stabiliteit, en het voldoen aan wettelijke vereisten.

Wie moet verplicht een jaarrekening maken

Een jaarrekening maken is verplicht voor ondernemers die een rechtsvorm hebben met rechtspersoonlijkheid.

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een handig overzicht gemaakt waar je direct kunt zien welke eisen van toepassing zijn op jouw bedrijf.

 

Bedrijven die verplicht deponeren

Besloten Vennootschappen (BV's): BV's, ongeacht hun grootte, moeten jaarlijks een jaarrekening maken en deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook voor dochterondernemingen van buitenlandse moedermaatschappijen.

Naamloze Vennootschappen (NV's): Een jaarrekening maken is het net als bij BV's voor NV's verplicht om een jaarrekening op te stellen en openbaar te maken.

Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen: Deze organisaties moeten ook een jaarrekening maken en deponeren.

Stichtingen en verenigingen: Als zij aan bepaalde criteria voldoen, zoals een bepaalde omvang van de activa, is een stichting en vereniging ook verplicht om een jaarrekening op te stellen.

 

Alleen een jaarrekening is vaak niet genoeg

Middelgrote of grotere bedrijven moeten betreffende de financiële zaken in een aantal gevallen naast een jaarrekening met een uitgebreide toelichting ook een accountantsverklaring en bestuursverslag of jaarverslag aanleveren. 

Ontdek in dit artikel het verschil tussen een jaarverslag en de jaarrekening >

Een accountantsverklaring is vereist om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de jaarrekening te waarborgen. De verklaring bij de jaarrekening bestaat uit een onafhankelijke controle met uitleg.

Het oordeel van een accountant verhoogt het vertrouwen van stakeholders, zoals investeerders en crediteuren, in de juistheid en integriteit van de financiële informatie, essentieel voor weloverwogen besluitvorming.

jaarrekening met toelichting
Logo Ooms Elzakkers

Ton Ooms, Ooms – Elzakkers Accountants en Belastingadviseurs

‘Speedbooks is een heel gebruiksvriendelijk systeem. Nieuwe klanten zijn eenvoudig en snel toe te voegen en binnen een uur hebben we de eerste cijfers paraat. Rapportages zijn ook makkelijk op een tablet of telefoon te raadplegen zodat je altijd en overal inzicht hebt in de stand van zaken.

Transparantie

Een jaar- of bestuursverslag, ook wel jaarrapport genoemd, geeft context en inzichten, waardoor belanghebbenden die een jaarrekening opvragen een completer beeld krijgen van de prestaties en de financiële gezondheid van de organisatie. Het draagt bij aan transparantie, vertrouwen en verantwoording. 

 

Jaarrekening deponeren bij de KvK

Als je verplicht een jaarrekening moet opstellen, moet je de jaarrekening dus ook verplicht jaarlijks deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat gaat via Standard Business Reporting (SBR).

Iedereen kan daarna de gegevens over een boekjaar inzien. Het stelt toezichthouders in staat om naleving van de wet te controleren. Investeerders en anderen helpt overzicht van de financiële data bij het nemen van beslissingen, omdat je ook bedrijven kunt vergelijken. Het bevordert concurrentie en efficiëntie.

 

 

SBR

Wat is SBR

SBR is een veilig digitaal systeem dat wordt gebruikt om financiële rapportages, zoals de jaarrekening en belastingaangiftes, in een gestandaardiseerd digitaal formaat aan te leveren bij overheidsinstanties en andere belanghebbenden.

Fouten worden ermee verminderd en de efficiëntie wordt verhoogd.

Wanneer moet je de jaarrekening deponeren

De deadline voor het deponeren van de complete jaarrekening kan verschillen, maar de KvK houdt in de regel aan dat je (of de accountant) de jaarrekening uiterlijk acht dagen na vaststelling moet deponeren.

De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. 

Wil je precies weten welke termijn geldt voor jouw onderneming, dan vind je op de website van de KvK een handig overzicht.

 

Te laat deponeren, dan riskeer je een boete

Wat gebeurt er als je de jaarrekening te laat deponeert? Bij het te laat deponeren van de complete jaarrekening kan de belastingdienst je een boete opleggen. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Er kunnen ook andere juridische gevolgen zijn, zoals het intrekken van een vergunning.

Omdat het doel van deze jaarrekeningverplichting is om transparantie en verantwoording te waarborgen, investeerders en schuldeisers te beschermen en de financiële gezondheid van bedrijven in Nederland te monitoren, wordt er strikt op naleving toegezien.

juridische gevolgen
consolideren

Welke belangrijke types jaarrekeningen zijn er

Standaard of Fiscale jaarrekening: Dit is de meest voorkomende jaarrekening voor de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV) en omvat een balans, een winst- en verliesrekening kasstroomoverzicht en toelichtingen. Bekijk hier hoe je met Speedbooks in slechts 5 minuten een jaarrekening maakt >

Jaarrekening voor Micro-entiteiten: Kleine bedrijven die aan specifieke criteria voldoen, kunnen gebruikmaken van een vereenvoudigde jaarrekening die minder uitgebreid is dan de standaard jaarrekening.

Geconsolideerde of Groepsjaarrekening: Grotere ondernemingen die deel uitmaken van een groep moeten naast een individuele ook een geconsolideerde jaarrekening opstellen, die de financiële positie en resultaten van de gehele groep weerspiegelt. Ontdek hoe je met Speedbooks in 3 kliks een geconsolideerde jaarrekening maakt >

RJ-jaarrekening: Wanneer een organisatie met publiek geld werkt of erdoor wordt gefinancierd moet een zogenaamde RJ-jaarrekening worden opgesteld. Ontdek de kant-en-klare RJ655 jaarrekening van Speedbooks voor de zorg >

Wat is een RJ-jaarrekening

RJ staat voor Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die door de Raad voor de Jaarverslaggeving worden opgesteld. Het RJ-voorschrift bestaat uit regels en richtlijnen voor het opstellen van jaarrekeningen die zijn afgestemd op de aard en de activiteiten van de betreffende organisaties.

De RJ-richtlijnen worden regelmatig bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met de veranderende financiële verslaggevingsnormen en wet- en regelgeving.

 

Welke zijn de meest voorkomende RJ-jaarrekeningen

 1. Stichting: Stichting zonder winstoogmerk, zoals liefdadigheidsinstellingen, culturele- en educatieve stichtingen, moeten vaak RJ jaarrekeningen opstellen.

 2. Fondsen: Pensioen- en beleggingsfondsen en beheermaatschappijen van fondsen die geen winstoogmerk hebben, vallen onder de RJ-richtlijnen.

 3. Zorginstellingen: Non-profit zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties, moeten RJ jaarrekeningen opstellen.

 4. Onderwijsinstellingen: Scholen en onderwijsinstellingen zonder winstoogmerk vallen onder de RJ-richtlijnen.

 

speedbooks dashboard

Test Speedbooks jaarrekeningsoftware zelf, vrijblijvend

Test vrijblijvend ons hele programma met de demoversie op onze website: www.speedbooks.nl/demo

Meer weten? Neem contact met ons op: 0513 - 82 01 30

Jaarrekening conform meest recente wettelijke regelgeving

Een jaarrekening moet minimaal aan de meest recente NEN-eisen voldoen. NEN staat voor "Nederlandse norm" en verwijst naar de nationale normen en richtlijnen die in Nederland worden gehanteerd.

De Nederlandse normen en richtlijnen voor het opstellen van een jaarrekening worden regelmatig herzien en bijgewerkt, zodat ze actueel en in overeenstemming zijn met nationale en internationale wetgeving en ontwikkelingen.

 

internationale wetgeving

Veelvoorkomende fouten bij het opstellen van de jaarrekening

 1. Onjuiste classificatie: Vermogen en schulden worden verkeerd geclassificeerd als kort- of langlopend, wat de financiële positie vertekent.

 2. Onjuiste waardering: Verkeerde waardering van activa en passiva kan invloed hebben op winst, verlies en vermogenspositie.

 3. Niet-naleving van boekhoudstandaarden: Het niet volgen van nationale of internationale boekhoudnormen, zoals de International Financial Reporting Standards (IFRS) of lokale richtlijnen.

 4. Fouten in kasstroomoverzichten: Onjuiste verwerking van kasstromen kan de liquiditeitspositie vertekenen.

 5. Onvoldoende controlemaatregelen: Het gebrek aan effectieve interne controleprocedures kan leiden tot onnauwkeurigheden.

 

Zo voorkom je veelvoorkomende fouten in de jaarrekening

 • De belangrijkste preventieve maatregelen zijn:

 • Gedegen financiële administratie: Zorg voor een georganiseerde en actuele financiële administratie om fouten in broninformatie te voorkomen.

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving: Blijf op de hoogte van actuele boekhoud- en rapportagenormen, inclusief wettelijke voorschriften.

 • Professioneel advies: Raadpleeg experts of accountants om complexe boekhoudkwesties aan te pakken en te verifiëren.

 • (Accountants) Controle: Laat de jaarrekening controleren om fouten en onnauwkeurigheden te identificeren.

 

checklist

Jaarrekeningchecklist of werkprogramma

Handig. Een werkprogramma bij het opstellen van de jaarrekening is een gestructureerde lijst van taken, procedures en richtlijnen die financieel professionals volgen om de jaarrekening te maken.

Het is een handige leidraad voor controllersaccountants en andere financieel professionals tijdens het hele jaarrekeningproces, waarbij elke stap zorgvuldig wordt gedocumenteerd en gedateerd, wat nuttig is voor interne controle, externe audit en als referentie voor toekomstige financiële verslaglegging

Waarom uren spenderen als het in minuten kan?

Werk Slimmer, Niet Harder, met Speedbooks®. Ontdek de revolutionaire manier van financiële rapportage. Met onze gratis demoversie kun je zelf:

 • Consolideren in slechts 3 kliks

 • Een compleet jaarrapport genereert in 5 minuten

 • Je eerste rapportage klaar hebt in 10 minuten

Stap nu in de wereld van efficiënte en betrouwbare rapportagesoftware en doe meer in minder tijd!

snelle rapportagesoftware

Rol van een accountant, accountantscontrole van de jaarrekening

De rol van de accountant is het controleren van de financiële gegevens, het beoordelen van interne controles en procedures, en het verifiëren van de naleving van boekhoudkundige normen en wettelijke voorschriften.

De accountant evalueert of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie en prestaties van de onderneming. Bij akkoord geeft hij een zogenaamde accountantsverklaring af.

 

Vaststellen jaarrekening

Als iedereen binnen de organisatie ervan overtuigd is dat de jaarrekening met bijbehorende stukken kloppen, kan het bestuur van een onderneming of organisatie de jaarrekening ondertekenen en met begeleidend bestuursverslag doorzenden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om te worden vastgesteld.

aandeelhoudersvergadering

Opstellen jaarrekening met een professioneel softwareprogramma

Misschien duizelt het je nu na zoveel informatie. Gelukkig is er professionele en betrouwbare jaarrekeningsoftware om je te helpen. Speedbooks® rapportagesoftware heeft een voorbeeld jaarrekening (met werkprogramma) voor je beschikbaar gesteld. In Excel, daar kan bijna iedereen mee werken. Zo kun je alvast een voorproefje krijgen van hoe jouw jaarrekening eruit kan komen te zien.

 

Meld je aan en bekijk al onze webinars

Deze site is beveiligd met reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.
Drs. Konstantijn Mikes

Over de schrijver drs. Konstantijn Mikes

Oprichter, bedenker en aandeelhouder van Speedbooks rapportagesoftware Konstantijn Mikes (1966) is afgestudeerd econoom. Hij studeerde Economics aan de vooraanstaande Erasmus universiteit te Rotterdam.

Bij Speedbooks is hij onder meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de rapportagesoftware, en stuurt hij de interne developpers en de externe ontwikkelaars aan.

Meer over Konstantijn Mikes op LinkedIN