Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Zelf de jaarrekening opmaken?      Elk jaar is het opnieuw een hele drukte? Nu niet meer!


Wij begrijpen als geen ander dat je jouw kostbare tijd liever in je onderneming wilt steken dan in financiële rompslomp. Helaas is het opstellen van de jaarrekening voor veel ondernemingen verplichte kost en een barrière, waardoor ze de jaarrekening vaak laten opstellen.

Maar het opmaken van een jaarrekening is van vitaal belang, omdat het waardevolle informatie biedt over de financiële prestaties van een bedrijf, de naleving van wet- en regelgeving aantoont en vertrouwen wekt bij belanghebbenden en potentiële partners.
Afbeelding

Tijd is geld

Door met professionele rapportage software zelf de jaarrekening te maken, een balans en een winst en verliesrekening, heb je je financiële positie cq. een overzicht van de financiële situatie snel in beeld. Dat scheelt kostbare tijd en wellicht honderden euro's en je houdt dus meer tijd over om je bezig te houden met ondernemen.

In deze blog over het opstellen van een jaarrekening vertellen we je of jij als ondernemer verplicht bent tot een jaarrekening opstellen en hoe je dat eenvoudig kunt doen. 

tijd is geld

Wat is een jaarrekening

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van je onderneming van het afgelopen boekjaar. Deze bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Je kunt dus in één oogopslag zien hoeveel winst of verlies je gemaakt hebt.

De fiscale jaarrekening kan ook dienen als financiële verantwoording voor de belastingdienst of je externe financiers. Of je een jaarrekening moet maken, hangt af van de rechtsvorm van je bedrijf. 

Wie moet een jaarrekening opstellen

Een jaarrekening maken is verplicht voor ondernemers die voor hun onderneming een rechtsvorm hebben met rechtspersoonlijkheid, zoals een besloten vennootschap of B.V. Wil je zeker weten of een jaarrekening maken verplicht is voor jouw onderneming?

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft hier een handig overzicht waar je direct kunt zien wie er een jaarrekening moeten deponeren. Ook vind je hier welke eisen van toepassing zijn op jouw onderneming en waaraan de jaarrekening moet voldoen.
Afbeelding

Rol van de accountant bij het opstellen van de jaarrekening

Als middelgrote of grotere onderneming moet je in een aantal gevallen naast een (fiscale) jaarrekening, balans en winst-en-verliesrekening ook een accountantsverklaring en bestuursverslag aanleveren, als uitgebreide toelichting waarmee je je jaarrekening en je financiële situatie onderbouwt. 

Vaak werkt de financieel verantwoordelijke binnen een onderneming nauw samen met de huis-accountant. Het opstellen van jaarrekening, maar ook tussentijdse cijfers over een bepaalde periode, zoals kwartaal- en halfjaarcijfers maakt een continue samenwerking tussen de partijen noodzakelijk.

Daardoor is het meestal voor de meeste ondernemingen aan het eind van een boekjaar een stuk eenvoudiger alle benodigde informatie uit te wisselen die er bij het opstellen van de eigen jaarrekening komt kijken.

Jaarrekening opmaken in RJ opmaak

Speedbooks® heeft ook speciaal voor organisaties in het onderwijs, bijvoorbeeld ROC's, en in de Zorg een jaarrekening samengesteld, die aan door de overheid bepaalde richtlijnen voor de jaarrekening moeten voldoen.

Voor het onderwijs is dat RJ660 (richtlijn 660 Jaarverslaggeving/jaarrekening Onderwijsinstellingen) en voor de zorg RJ655 (richtlijn 655 Jaarverslaggeving/jaarrekening Zorginstellingen), deze richtlijnen zijn verwerkt in standaard jaarrekening modellen.

Jaarrekening opstellen in standaard Excel model

Om je het zo makkelijk mogelijk te maken, biedt Speedbooks® standaard een modelrapport aan voor het opstellen van jaarrekeningen. In Excel, daar kan bijna iedereen mee werken en een jaarrekening opstellen.

Deze wordt ieder jaar aangepast aan de Nederlandse richtlijnen, zodat je daar niet meer over na hoeft te denken. Er is altijd een standaardmodel dat past bij jouw jaarrekening. Het enige dat je hoeft te doen is de juiste gegevens invullen.

Een geconsolideerde jaarrekening maken

Met een module 'Consolideren' kunnen verschillende administraties worden samengevoegd. Je kunt eliminaties zowel handmatig als automatisch ingeven, en in een uitgebreid rapportageprogramma als Speedbooks® Advanced, kun je op diverse niveaus sub-consolidaties aanmaken. 

Afbeelding

Eenvoudige vergelijkingen binnen bedrijfsstructuur 

Het consolidatierapport oftewel de geconsolideerde jaarrekening heeft als groot voordeel dat je de cijfers van verschillende bedrijfsonderdelen, vestigingen of afdelingen kunt vergelijken. Bovendien kun je dan in een oogopslag in die jaarrekening zien hoe de verschillende onderdelen afzonderlijk presteren binnen het totaal.  

Consolideren, ideaal voor holdings of werkmaatschappijen 

Bij het opstellen van een jaarrekening is de consolidatie-functie bij uitstek geschikt voor iedereen die bij een organisatie werkt, die uit een of meerdere holdings of werkmaatschappijen bestaat. Maak samengestelde overzichten voor een totaalbeeld. 

Een compleet overzicht met consolideren

Speedbooks® Advanced heeft een uitgebreide consolidatie-functie waarmee je verschillende administraties kunt samenvoegen en met diverse opties, zoals: 

  • sub-consolidaties 

  • partiële consolidaties (<100%) 

  • budget consolideren 

  • buitenlandse valuta (beginkoers komt automatisch uit boekhoudpakket) 

  • automatische eliminatie via tegenrubriek 

Afbeelding

Complete jaarrekening voor kleine bedrijven

Ben je een kleine ondernemer? Dan hoef je een stuk minder gegevens aan te leveren in de jaarrekening. Om je tijd te besparen is er daarom een apart model voor de jaarrekening van kleinere bedrijven. 

Voor kleinere en grote bedrijven is er een apart Excel standaardmodel voor de jaarrekening beschikbaar, zodat je al controller of accountant veel tijd kunt besparen. Deponeren bij de KvK kan via Standard Business Reporting (SBR).

Is een jaarrekening verplicht?

Het opstellen van een jaarrekening is verplicht, omdat het bij wet is geregeld dat bepaalde gegevens over een bedrijf of organisatie openbaar moeten zijn. De jaarrekening opvragen (waarin o.a. opgenomen de winst en verliesrekening) kan bij KvK, de Kamer van Koophandel.

Wanneer moet je de jaarrekening deponeren

De deadline voor het deponeren van de jaarrekening kan verschillen, maar de KvK houdt in de regel aan dat je (of de accountant) de jaarrekening uiterlijk acht dagen na vaststelling moet hebben gedeponeerd. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.

Voorkom een boete van de belastingdienst

Als je de jaarrekening inclusief balans en winst en verliesrekening te laat deponeert kan de belastingdienst je een boete opleggen, net als bij het te laat insturen van een aangifte inkomstenbelasting bijvoorbeeld. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Wil je precies weten welk termijn geldt voor jouw onderneming, dan vind je op de website van de KvK een handig overzicht.

Jaarrekening deponeren bij de KvK

Bij bepaalde rechtsvormen moet je de jaarrekening jaarlijks deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat gaat via Standard Business Reporting (SBR). SBR is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages zoals de jaarrekening of belastingaangifte. Met Speedbooks Advanced kun je dat veilig en snel doen met één druk op de knop.

Afbeelding

Wanneer moet je de jaarrekening deponeren

De deadline voor het deponeren van de jaarrekening kan verschillen, maar de KvK houdt in de regel aan dat je (of de accountant) de jaarrekening uiterlijk acht dagen na vaststelling moet hebben gedeponeerd.

De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. 

Als je de jaarrekening te laat deponeert kan de belastingdienst je een boete opleggen, net als bij het te laat indienen van bijvoorbeeld de aangifte inkomstensbelasting. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Wil je precies weten welk termijn geldt voor jouw onderneming, dan vind je op de website van de KvK een handig overzicht

Nog even samengevat

Een jaarrekening is een essentieel financieel rapport dat de financiële prestaties en positie van een bedrijf gedurende een boekjaar weergeeft. Het opstellen van een jaarrekening is van groot belang om een aantal belangrijke redenen.

Ten eerste biedt een jaarrekening inzicht in de winstgevendheid van een bedrijf. Het stelt de eigenaren, aandeelhouders en andere belanghebbenden in staat om de financiële gezondheid van het bedrijf te beoordelen, de winst- en verliescijfers te analyseren en trends in de bedrijfsprestaties te identificeren.

Ten tweede dient een jaarrekening als basis voor belastingaangiften en rapportage aan overheidsinstanties. Het is vereist door wet- en regelgeving en dient als bewijs van naleving van de financiële verantwoordingsplicht.

Daarnaast wordt de jaarrekening gebruikt door potentiële investeerders, kredietverstrekkers en andere zakelijke partners om de kredietwaardigheid en financiële stabiliteit van een bedrijf te beoordelen. Het helpt bij het nemen van beslissingen over investeringen, het verstrekken van leningen en het aangaan van zakelijke samenwerkingen.

Afbeelding

Om je op weg te helpen: Voorbeeld jaarrekening

Na alle informatie hierboven wil je vast wel eens weten hoe een en ander er in de praktijk uitziet.

Om je op weg te helpen, heeft Speedbooks® een voorbeeld jaarrekening (met werkprogramma) voor je beschikbaar gesteld. Zo kun je alvast een voorproefje krijgen van hoe jouw jaarrekening eruit kan komen te zien.

Of bekijk vrijblijvend onze demo op onze website: www.speedbooks.com

Meer weten? Neem contact met ons op: 0513 - 82 01 30

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close