Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Blog: Alles over de recessie

Gaat er een recessie komen en hoe kan ik me hier goed op voorbereiden? Dit zijn de onderwerpen die we in deze blog behandelen. 
Afbeelding

Komt er een recessie aan? Zo ja, hoe bereid je je voor op een recessie? 

Vanzelfsprekend hebben de oorlog in Oekraïne en de stijgende prijzen van onder meer nutsvoorzieningen en voeding invloed op de bestedingen van consumenten en bedrijven en dus op de economie. Wat is een recessie? We spreken van een recessie als de economie twee kwartalen achter elkaar krimpt. Per kwartaal groeide de Nederlandse economie het afgelopen jaar echter gemiddeld zo'n 1,5 procent. Naar verwachting gaan we er komend kwartaal nog altijd met een paar tienden op vooruit. Dan zou er dus geen recessie zijn.

Maar beleggers houden al langer rekening met een verlaagde groei, getuige de sterke correctie op de aandelenmarkten. ER zou dus een economische recessie of crisis op komst kunnen zijn. Deze crisis wordt niet veroorzaakt door destabilisering van het financiële systeem, maar door inflatie, die op haar beurt weer veroorzaakt wordt door een combinatie van lockdowns, oorlog en tekorten aan onderdelen. 

Sommige ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn flink getroffen door de coronacrisis. Sommigen hebben zich in allerlei schulden moeten steken, maar het is niet bekend hoeveel vet zij nog op de botten hebben. 

Als open economie is Nederland gevoelig voor internationale economische schokken. Verschillende landen in Europa, zoals Frankrijk, Spanje, Italië en België, maar ook het Verenigd Koninkrijk, worden naar verwachting geconfronteerd met een nog grotere economische neergang dan Nederland. Nederland staat er structureel goed voor: de Nederlandse economie is concurrerend, de structurele werkgelegenheid is hoog en de overheidsfinanciën zijn op orde.
Recessie

Verwachtingen voor volgend jaar, komt er een recessie?

Voor het vierde kwartaal van 2022 en het eerste van 2023 verwachten de financiële experts een lichte krimp van de economie. Hierdoor pakt het gemiddelde groeicijfer voor 2023 negatief uit (-0,2 procent). Voor de periode daarna, vanaf het tweede kwartaal van 2023 gaat men wel weer uit van economische groei. 

Wat zijn de gevolgen van een recessie? De inflatie zal breder worden: steeds meer producten en diensten worden duurder, waaronder voedsel en industriële goederen. Hierdoor verwachten de experts dat de inflatie slechts langzaamaan zal dalen en dit jaar gemiddeld op 7,8 procent uitkomt en in 2023 op 4,5 procent. 

Economische recessie of krimp, investeren ja of nee? 

Waarschijnlijk zullen bedrijfsinvesteringen teruglopen door de algemene onzekerheid over de conjuncturele ontwikkeling, de extreme arbeidskrapte, torenhoge producentenprijzen, hogere rentes en achterstallige belastingbetalingen. Wat gebeurt er in Oekraïne, komt Trump terug? Tegen de achtergrond van de hoge inflatie zijn ook de kapitaalmarktrentes de afgelopen tijd flink gestegen. Dit heeft onmiddellijk gevolgen voor de rentelasten van het bedrijfsleven, zowel groot als klein. 
Maar wellicht biedt het ook juist kansen in je segment en moet je dus nu wel investeren.

Liquiditeitsprognose belangrijk instrument voor economische scenario’s

(Bron: Rabobank) Momenteel heeft 38 procent van het bedrijfsleven een schuld met een looptijd korter dan een jaar. De kans is groot dat bedrijven een deel van deze schulden de komende periode tegen een hogere rente moeten herfinancieren. Investeren wordt dus duurder en projecten die bij de ultra-lage rentestand van de afgelopen jaren wellicht nog rendabel waren, zullen dat bij de reeds opgelopen rente niet altijd meer zijn.

Ondernemers willen zeker weten dat ze de rekeningen kunnen blijven betalen. En niet alleen nu, maar ook over zes maanden nog. Met een liquiditeitsprognose kun je heel eenvoudig een overzicht maken van alle verwachte ontvangsten en uitgaven. De liquiditeitsprognose is voor controllers, accountants, ondernemers en financiële experts de basis voor het nemen van beslissingen en/of het geven van onderscheidend advies over eventuele investeringen. 

De exploitatie- en liquiditeitsprognoses die je met een professionele rapportagetool, zoals Speedbooks® maakt, zijn eenvoudig samen te stellen en nog eenvoudiger te begrijpen en toe te lichten. De gegevens in de financiële analyses en liquiditeitsprognoses kunnen zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard. Real time, 24/7 en wereldwijd! 
Afbeelding

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close