Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

FAQ

Informatie voor de systeembeheer:

Om Binnen Speedbooks gebruik te kunnen maken van de Excel database koppeling of een Excel bestand in te lezen gebruiken wij de onderstaande driver, deze zal geïnstalleerd kunnen worden op het systeem waar Speedbooks op geïnstalleerd is deze is de downloaden op de volgende link:
Access Database Engine Driver 2007 

Als die het probleem niet verhelpt gebruik dan de 2010 versie deze is op de volgende pagina te vinden.
Microsoft Access Database Engine 2010 Let op dat de 32 bit versie geinstallerd word de 64 bit werkt niet.

Als de eindgebruiker gebruik wil maken van de Databasekoppeling Operationeel i.c.m. kostenplaatsen zal Speedbooks aan een SQL-server gekoppeld moeten worden. voor meer info klik hier

Informatie voor de gebruiker:

Als het inlezen van het bestand niet werkt en Speedbooks geeft aan dat er geen periodes zijn gevonden (of geen data inleest), controleer dan of de benodigde driver is geïnstalleerd

In het inlees bestand mag geen “;” gebruikt worden hier kan Speedbooks helaas niet mee omgaan

Als er verkeerde data ingelezen wordt zorg ervoor dat de cel eigenschappen op standaard staat.

Excel

Speedbooks heeft 2 verschillende manieren om te koppelen met Excel, we hebben een database koppeling (Hiermee kan er meerdere jaren in 1 bestand gezet worden) of de bestands koppeling (Hiermee krijgt elke periode een bestand)

Database koppeling *

 • Databasekoppeling Financieel
 • Databasekoppeling Budget
 • Databasekoppeling Operationeel

 

Bestanden inlezen

  • Bestand Financieel
  • Bestand Budget
  • Bestand Operationeel

   

  *Als jullie gebruik willen maken van de database koppeling en jullie hebben deze niet in Speedbooks neem dan contact met ons op om deze koppeling aan te in jullie licentie op te nemen.

  Databasekoppeling Excel Financieel

  Kies na het selecteren van de juiste administratie voor de optie Databasekoppeling.

  Kies bij financieel pakket voor “Excel Algemeen (.xlsx)”.

  Geef bij “Importbestand” het in te lezen Excelbestand op.  Op de volgende bladzijde staat beschreven hoe dat Excelbestand gevuld moet worden, kies de gewenste in te lezen periode(s) klik vervolgens op “Inlezen”.

   

  Opbouw Excelbestand

   

  Als u in het bezit bent van de Kostenplaatsmodule en bij de administratie het veld Kostenplaatsadministratie” heeft aangevinkt:

   

  Excel-Kolom Waarde Opmerking
  A Jaar
  B Periode
  C Grootboeknummer (numeriek veld)  
  D Omschrijving grootboeknummer
  E Kostenplaats
  F Kostenplaatsomschrijving
  G Mutatie debet/ Saldo
  H Mutatie credit Als in kolom G mutatie-saldo komt vervalt mutatie credit

   

  Of als u geen kostenplaatsen gebruikt:

   

  Excel-Kolom Waarde Opmerking
  A Jaar
  B Periode
  C Grootboeknummer (numeriek veld)  
  D Omschrijving grootboeknummer
  E Mutatie debet/ Saldo
  F Mutatie credit Als in kolom E mutatie-saldo komt vervalt mutatie credit

   

  Daarnaast dient u ook de beginbalans voor elk boekjaar op te nemen. Het makkelijkste kunt u hiervoor periode 0 gebruiken. Speedbooks berekend aan de hand van de beginbalans en de periode-mutaties de (cumulatieve) saldo’s voor de betreffende periodes.

   

  Databasekoppeling Excel Budget

  Kies na het selecteren van de juiste administratie voor de optie Databasekoppeling.

  Kies bij financieel pakket voor “Excel Algemeen (.xlsx)”.

   

  Geef bij “Importbestand” het in te lezen Excelbestand op.  Op de volgende bladzijde staat beschreven hoe dat Excelbestand gevuld moet worden, kies de gewenste in te lezen periode(s) klik vervolgens op “Inlezen”.

  Geef ook aan of de bedragen per periode in het Excel bestand enkelvoudig (alleen betrekking op de betreffende periode) of cumulatief (totaal tot en met de periode) zijn.

   

  Kies de gewenste in te lezen periodes.

   

  LET OP! Het bestand wat wordt ingelezen bevat geen jaartallen. Wanneer voor meerdere jaren wordt gekozen wordt dus hetzelfde budget ingelezen voor elk opgegeven jaar.

  • Er moet minstens één periode met gerubriceerde actuele data aanwezig zijn.
  • Wanneer in het budget een (voor Speedbooks) nog onbekend rekeningnummer wordt gebruikt, dient deze na het inlezen eerst gerubriceerd te worden. Na het rubriceren dient budget opnieuw ingelezen te worden.
  • U kunt het ingelezen budget controleren en/of aanpassen door te kiezen voor “Invoeren budget”. Lees wel eerst alle periodes in voordat u de knop “Opslaan” gebruikt.

   

   

  Het budget (Kosten) staat positief in het bestand. De target (Omzet) staat negatief in het bestand.

   

  Excel-Kolom Waarde Opmerking
  A Rekeningnummer
  B Omschrijving rekeningnummer
  C Kostenplaatscode Leeg als geen kostenplaatsen worden gebruikt
  D Omschrijving kostenplaats Leeg als geen kostenplaatsen worden gebruikt
  E Saldo periode 1
  F Saldo periode 2
  G Saldo periode 3
  Enz.

   

   

   

  Databasekoppeling Excel Operationeel

  Let op: Bij kostenplaatsen werkt deze functie alleen als u Speedbooks SQL gebruikt.

   

  Kies na het selecteren van de juiste administratie voor de optie Databasekoppeling.

  Kies bij financieel pakket voor “Excel Algemeen Operationeel (.xlsx)”.

   

  Geef bij “Importbestand” het in te lezen Excelbestand op.  Op de volgende bladzijde staat beschreven hoe dat Excelbestand gevuld moet worden, kies de gewenste in te lezen periode(s) klik vervolgens op “Inlezen”.

   

  Opbouw Excelbestand

  Het budget (Kosten) staat positief in het bestand. De target (Omzet) staat negatief in het bestand.


  Excel-KolomWaardeOpmerking
  ARekeningnummer
  BOmschrijving rekeningnummer
  CKostenplaatscodeLeeg als geen kostenplaatsen worden gebruikt
  DOmschrijving kostenplaatsLeeg als geen kostenplaatsen worden gebruikt
  ESaldo periode 1
  FSaldo periode 2
  GSaldo periode 3
  Enz.


  Databasekoppeling Excel Operationeel - Opbouw Excelbestand

  Als u in het bezit bent van de Kostenplaatsmodule en bij de administratie het veld “Kostenplaatsadministratie” heeft aangevinkt, en Speedbooks gebruikt met een SQL-server

  Excel-Kolom Waarde Opmerking
  A Jaar  
  B Periode  
  C Fictief getal Dit nummer mag niet voorkomen in uw boekhoudprogramma
  D Omschrijving  
  E Kostenplaats  
  F Kostenplaatsomschrijving  
  G Aantal  

   

  Of als u geen kostenplaatsen gebruikt:

  Excel-Kolom Waarde Opmerking
  A Jaar  
  B Periode  
  C Fictief getal Dit nummer mag niet voorkomen in uw boekhoudprogramma
  D Omschrijving  
  E Aantal  

  Bestand Excel Financieel

  s na het selecteren van de juiste administratie voor de optie Bestand.

  Kies bij financieel pakket voor “Excel Algemeen dcc(.xlsx)”.

   

  Geef bij “Importbestand” het in te lezen Excelbestand op.  Op de volgende bladzijde staat beschreven hoe dat Excelbestand gevuld moet worden, kies de gewenste in te lezen periode(s) klik vervolgens op “Inlezen”.

   

  Opbouw Excelbestand

  Excel-Kolom
  Waarde
  A Grootboeknummer (numeriek veld)
  B Omschrijving grootboeknummer
  C Bedrag debet
  D Bedrag credit


   

  Met Kostenplaats

  Opbouw Excelbestand

  Excel-KolomWaarde 
  AGrootboeknummer (numeriek veld)
  BOmschrijving grootboeknummer
  CKostenplaats 
  DBedrag debet
  EBedrag credit

   

  Bestand Budget

  Kies na het selecteren van de juiste administratie voor de optie bestand, en Budget

  Kies bij financieel pakket voor “Excel Algemeen dcc(.xlsx)”.