Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Elk jaar is het opnieuw een hele drukte, de jaarrekening opmaken?

Nu niet meer!

Wij begrijpen als geen ander dat je jouw kostbare tijd liever in je onderneming wilt steken dan in financiële rompslomp. Helaas is het opstellen van een jaarrekening voor veel ondernemingen verplichte kost. Met onze jaarrekening software kun je snel en efficiënt jaarrekeningen opstellen met het standaardmodel in Speedbooks®. Zo houd jij meer tijd over om je bezig te houden met ondernemen. In deze blog vertellen we je of jij als ondernemer verplicht bent een jaarrekening op te stellen en hoe je dat eenvoudig kunt doen. 
Jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van je onderneming van het afgelopen boekjaar. Deze bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Je kunt dus in één oogopslag zien hoeveel winst of verlies je gemaakt hebt. De jaarrekening kan ook dienen als financiële verantwoording voor de belastingdienst of je externe financiers. Of je een jaarrekening moet maken, hangt af van de rechtsvorm van je bedrijf. 

Wie moet een jaarrekening opstellen?

Het opstellen van een jaarrekening is verplicht voor ondernemers die een rechtsvorm hebben met rechtspersoonlijkheid. Wil je zeker weten of je een jaarrekening moet maken? De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een handig overzicht gemaakt waar je direct kunt zien welke eisen van toepassing zijn op jouw bedrijf. Als middelgrote of grote onderneming moet je in een aantal gevallen naast een jaarrekening ook een accountantsverklaring en bestuursverslag aanleveren. 

Speedbooks® heeft ook speciaal voor organisaties in het onderwijs, bijvoorbeeld ROC's, en in de Zorg jaarrekeningen samengesteld, die aan door de overheid bepaalde richtlijnen moeten voldoen. Voor het onderwijs is dat RJ660 (richtlijn 660 Jaarverslaggeving Onderwijsinstellingen) en voor de zorg RJ655 (richtlijn 655 Jaarverslaggeving Zorginstellingen), deze richtlijnen zijn verwerkt in standaard jaarrekening modellen.

Opstellen jaarrekening

Om je het zo makkelijk mogelijk te maken, biedt Speedbooks® standaard een modelrapport aan voor het opstellen van jaarrekeningen. In Excel, daar kan bijna iedereen mee werken. Deze wordt ieder jaar aangepast aan de Nederlandse richtlijnen, zodat je daar niet meer over na hoeft te denken. Het enige dat je hoeft te doen is de juiste gegevens invullen. Ben je een kleine ondernemer? Dan hoef je een stuk minder gegevens aan te leveren. Om je tijd te besparen is er daarom een apart model voor de jaarrekening van kleinere bedrijven. 

Voor kleinere en grote bedrijven is er een apart excel standaardmodel beschikbaar, zodat je al controller of accountant veel tijd kunt besparen. En met het werkdossier- of programma heb je als samensteller de controlepunten die bij het opstellen van de jaarrekening komen kijken bij de hand, zodat je ze direct kunt afvinken. Ook het samenstellen van een geconsolideerde jaarrekening, excel based, kan met Speedbooks®. 

 

Jaarrekening deponeren bij de KvK

Bij bepaalde rechtsvormen moet je de jaarrekening jaarlijks deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat gaat via Standard Business Reporting (SBR). SBR is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages zoals de jaarrekening of belastingaangifte. Met Speedbooks® Advanced kun je dat veilig en snel doen met één druk op de knop. 


Wanneer moet je de jaarrekening deponeren?

De deadline voor het deponeren van de jaarrekening kan verschillen, maar de KvK houdt in de regel aan dat je (of de accountant) de jaarrekening uiterlijk acht dagen na vaststelling moet hebben gedeponeerd. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. 

Als je de jaarrekening te laat deponeert kan de belastingdienst je een boete opleggen. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Wil je precies weten welk termijn geldt voor jouw onderneming, dan vind je op de website van de KvK een handig overzicht.

Jaarrekening deponeren bij de KvK

Bij bepaalde rechtsvormen moet je de jaarrekening jaarlijks deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat gaat via Standard Business Reporting (SBR). SBR is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages zoals de jaarrekening of belastingaangifte. Met Speedbooks® Advanced kun je dat veilig en snel doen met één druk op de knop. 

Wanneer moet je de jaarrekening deponeren?

De deadline voor het deponeren van de jaarrekening kan verschillen, maar de KvK houdt in de regel aan dat je (of de accountant) de jaarrekening uiterlijk acht dagen na vaststelling moet hebben gedeponeerd. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. 

Als je de jaarrekening te laat deponeert kan de belastingdienst je een boete opleggen. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Wil je precies weten welk termijn geldt voor jouw onderneming, dan vind je op de website van de KvK een handig overzicht.

Voorbeeld jaarrekening

Om je op weg te helpen, heeft Speedbooks® een voorbeeld jaarrekening met werkprogramma voor je beschikbaar gesteld. Zo kun je alvast een voorproefje krijgen van hoe jouw jaarrekening eruit kan komen te zien.
Voorbeeldrapportage jaarrekening

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close