1. Home
 2. /
 3. Kennisbank
 4. /
 5. Gebruikershandleiding Online
 6. /
 7. Budget inlezen via Excel

Budget inlezen via Excel

Bij (1) kan er een jaar geselecteerd worden, bij de knop importeren (2) komt kan er voor een importbestand gekozen worden.

Inlezen Excelbestand

Selecteer bij (1) Het juiste Excel bestand, kijk hierover voor de opmaak van dit bestand.
Wanneer je het juiste bestand geselecteerd heeft klik je op opslaan (2)

 

In het bestand staan de enkelvoudige budgetgegevens. Je mag zelf bepalen of uw omzet positief of negatief ingevuld wordt, afhankelijk of u het vinkje “is budgetbedrag omzet positief ” aanvinkt. Je moet per jaar een budgetbestand maken en inlezen.

 

Kolom 1                            Kolom 2                                                  Kolom3                      Kolom 4                   Kolom 5

Rekeningnummer       Omschrijving rekeningnummer     Saldo periode 1     Saldo periode 2     etc.

 

LET OP! Het bestand wat wordt ingelezen bevat geen jaartallen

 • Er moet minstens één periode met gerubriceerde balansgegevens aanwezig zijn.
 • De saldo’s cellen moeten op standaard staan, als er een euro teken of de bedragen met punten ingevoegd worden leest Speedbooks® ze niet in, of geeft die een foutmelding dat er geen data is.
 • Wanneer in het budget een (voor Speedbooks®) nog onbekend rekeningnummer wordt gebruikt, dient deze na het inlezen eerst gerubriceerd te worden. Na het rubriceren dient S het budget opnieuw ingelezen te worden.
 • Je kunt het ingelezen budget later altijd controleren en/of aanpassen. 
 • Kop teksten morgen niet gebruikt worden, Speedbooks leest dan geen data in
 • Er mogen geen lege velden binnen het bestand bevinden. Als het bedrag 0 is moet je ook een 0 invoeren. Doet u dit niet dan krijgt je de volgende error: 

TIP: Als jullie geen Excelbestand hebben waarin de budget zit kan er een zo gehete brugstaat uit Speedbooks® gehaald worden, hierin staat aan lijst met grootboeknummers en omschrijvingen die gebruikt kunnen worden voor de import. Dit kan gedaan worden bij de export-optie.