Handleiding XL-Enz

Selecteer eerst via “Bestaand” of “Nieuw” de juiste klant/administratie in Speedbooks.

Voordat u gegevens gaat inlezen dient de administratie geconfigureerd te worden voor het gebruik van kostenplaatsen. Vul hiervoor de velden in het tabblad “Systeem” welke u kunt terugvinden bij het aanmaken/bewerken van de administratie.
 

Bij het inlezen van de gegevens worden onderstaande codes door de koppeling herkend:

Code                    Betekenis
[A]                         Grootboekrekeningnummer
[B]                         Omschrijving van de grootboekrekening
[AC1] … [AC6]      Allocationcode (1 t/m 6)
[AD1] … [AD6]      Allocation omschrijving (1 t/m 6)

Eventueel kunnen bovenstaande codes gecombineerd worden in 1 veld ten behoeve van de rubricering, dan wel kostenplaats-combinaties. Denk hierbij bijv. een kostenplaats die is onderverdeeld in kostendragers.

LET OP! U kunt deze instelling na het inlezen van de gegevens niet meer wijzigen. In dat geval dient u een nieuwe administratie aan te maken. Een eventuele rubricering kunt u dan overnemen via “Rubriceren Als”.

Om gegevens in te lezen kiest u voor “Databasekoppeling”, “Financieel”, “Actuals”
Kies vervolgens bij “Financieel pakket” voor “XL-Enz”.
 

Selecteer vervolgens de te gebruiken ODBC-Koppeling.

Vul de “Gebruikersnaam” en het “Wachtwoord” in van XL-Enz ODBC-koppeling. 
LET OP! Dit is niet uw gebruikersnaam en wachtwoord zoals u dat gebruikt in XL-Enz zelf.
Als de standaardinstellingen zijn toegepast zijn de gebruikersnaam en het wachtwoord beide: sysprogress
Klik vervolgens op de ververs/verbind knop  om de XL-Enz administraties en beschikbare talen op te halen.

Selecteer de gewenste taal en de juiste administratie.
Kies de gewenste in te lezen periode(s). Bij voorkeur alleen de periode waarin (cumulatief) mutaties aanwezig zijn. Dit komt de snelheid van het inlezen ten goede.

Klik vervolgens op “Inlezen”.