Handleiding Unas

Voor deze databasekoppeling heeft u een ODBC DSN nodig. Om deze aan te (laten) maken moet u contact opnemen met uw leverancier of systeembeheerder. 

Selecteer eerst via “Bestaand” of “Nieuw” de juiste klant/administratie in Speedbooks.
Kies vervolgens voor “Databasekoppeling” en kies bij “Financieel pakket” voor “Unas”.
Geef de Unas DSN (ODBC-koppeling), gebruikersnaam en wachtwoord op:Waarna in het veld Administratie een overzicht van beschikbare databases (administraties) getoond wordt. Selecteer de juiste database (administratie).

Kies de gewenste in te lezen periode(s). Bij voorkeur alleen de periode waarin (cumulatief) mutaties aanwezig zijn. Dit komt de snelheid van het inlezen ten goede.

Klik vervolgens op “Inlezen”.