Handleiding Sovas

Voor de systeembeheerder:

Voor deze databasekoppeling zijn er Sovas DSN (ODBC) koppelingen nodig. Deze moeten door Sovas aangemaakt/gewijzigd worden. Dit zijn databasekoppelingen naar de database van Sovas. U krijgt van Sovas de gebruikersnamen en wachtwoorden van die DSN-koppelingen.

Voor de gebruiker:

Eerst moet u in Sovas de in te lezen administratie openen. De Sovas DSN-koppeling maakt verbinding met de laatst geopende administratie van Sovas.
Selecteer eerst via “Bestaand” of “Nieuw” de juiste klant/administratie in Speedbooks.  Kies vervolgens voor “Databasekoppeling” en kies bij “Financieel pakket” voor “Sovas”. 

Kies vervolgens de juiste Sovas DSN-koppeling. Vul gebruikersnaam en wachtwoord die u van Sovas heeft gekregen in. 
Klik vervolgens op de ververs/verbindt knop  om de Sovas database te controleren. Als vervolgens de administratie wordt getoond is het een legale Sovas database.
Kies de gewenste in te lezen periode(s). Bij voorkeur alleen de periode waarin (cumulatief) mutaties aanwezig zijn. Dit komt de snelheid van het inlezen ten goede.
Klik vervolgens op “Inlezen”.