Handleiding Profin

Voor systeembeheerder:
Om deze databasekoppeling te kunnen laten functioneren zal de Visual Foxpro ODBC driver geïnstalleerd te worden.

Voor gebruiker:
Selecteer eerst via “Bestaand” of “Nieuw” de juiste klant/administratie in Speedbooks.
Kies vervolgens voor “Databasekoppeling” en kies bij “Financieel pakket” voor “Profin”. Selecteer via de map knop de juiste Profin administratie directory.

Nu zal in het veld Administratie een overzicht van beschikbare administraties getoond worden. Selecteer de juiste database (administratie).

Kies de gewenste in te lezen periode(s). Bij voorkeur alleen de periode waarin (cumulatief) mutaties aanwezig zijn. Dit komt de snelheid van het inlezen ten goede. Klik vervolgens op “Inlezen”.

Mochten de ingelezen cijfers niet kloppen met die van de saldibalans uit Profin, dan kan onderstaande uitgevoegd worden: 

Vervolgens kiest u ‘Opbouwen’. Daarna moeten de cijfers weer overeenkomen.