Handleiding MKBoek

Informatie voor de systeembeheer:

De MKBoek datadirectory moet opgegeven worden. Dat is de directory waar alle Microsoft Access (*.mdb) bestanden van MKBoek in staan. De bestandsnamen hebben de administratienaam als omschrijving. Vraag het evt. na bij uw leverancier.

Informatie voor de gebruiker:

Kies na het selecteren van de juiste administratie voor de optie Databasekoppeling.
Kies bij financieel pakket voor “MKBoek”, selecteer via de map knop de juiste MKBoek data directory.

Druk vervolgens op de “ ” knop, waarna in het veld Administratie een overzicht van beschikbare administraties getoond worden. Selecteer de juiste administratie.

Kies de gewenste in te lezen periode(s). Bij voorkeur alleen de periode waarin (cumulatief) mutaties aanwezig zijn. Dit komt de snelheid van het inlezen ten goede. Klik vervolgens op “Inlezen”.