Handleiding Mifas

Informatie voor de systeembeheer:

Voor deze databasekoppeling heeft u een ODBC DSN nodig. Om deze aan te (laten) maken zal u uw leverancier kunnen contacteren.  

Informatie voor de gebruiker:

Kies na het selecteren van de juiste administratie voor de optie Databasekoppeling.
Kies bij financieel pakket voor “Mifas”, geef de Mifas DSN (ODBC-koppeling) op.

 

Waarna in het veld Administratie een overzicht van beschikbare databases (administraties) getoond wordt. Selecteer de juiste database (administratie).

Kies de gewenste in te lezen periode(s). Bij voorkeur alleen de periode waarin (cumulatief) mutaties aanwezig zijn. Dit komt de snelheid van het inlezen ten goede.

Klik vervolgens op “Inlezen”.