Handleiding Finall

Voor de systeembeheerder: 

Voor deze databasekoppeling moet een export optie toegevoegd worden aan Finall. 
Hiervoor kunt je contact opnemen met “Bizon Software”.

Informatie voor de gebruiker:

Selecteer eerst via “Bestaand” of “Nieuw” de juiste klant/administratie in Speedbooks.

Kies vervolgens voor “Databasekoppeling” en kies bij “Financieel pakket” voor “Finall (.csv)”. Selecteer door op de “Bestand” button te klikken het door Finall aangemaakt csv-bestand.

Kies de gewenste in te lezen periode(s). Bij voorkeur alleen de periode waarin (cumulatief) mutaties aanwezig zijn. Dit komt de snelheid van het inlezen ten goede.

Klik vervolgens op “Inlezen”.