Handleiding AXI

Informatie voor de systeembeheer:

AXI werkt met een Oracledatabase. Om daarmee verbinding te kunnen maken moet de ODBC-driver van Oracle geïnstalleerd worden. Hiervoor heeft u de 32 bits versie van de “Oracle Database 12c Client” nodig. Deze kunt u downloaden van www.oracle.com. Voer de setup uit en kies optie “Administrator”. Vervolgens zet het u bestand TNSNAMES.ora in de c:\app\....\network\admin directory. U voegt TNS_ADMIN  toe (als deze niet aanwezig is) aan de systeemvariabelen die verwijst naar dezelfde directory. Vervolgens maakt u een ODBC DSN aan. Als u op TNS Service Name klikt moet de servernaam uit de TNSNAMES.ora tevoorschijn komen.

Informatie voor de gebruiker:

Kies na het selecteren van de juiste administratie voor de optie Databasekoppeling.
Kies bij financieel pakket voor “AXI”.

Geef eenmalig de AXI ODBC DSN, Gebruikersnaam en Wachtwoord op:

 

Druk vervolgens op de “ ” knop, waarna in het veld Administratie een overzicht van beschikbare databases (administraties) getoond wordt. Selecteer de juiste database (administratie).

Kies de gewenste in te lezen periode(s). Bij voorkeur alleen de periode waarin (cumulatief) mutaties aanwezig zijn. Dit komt de snelheid van het inlezen ten goede.

Klik vervolgens op “Inlezen”.