1. Home
  2. /
  3. Kennisbank
  4. /
  5. Handleidingen
  6. /
  7. Auditfile

Handleiding Auditfile

Informatie voor de gebruiker:
Kies na het selecteren van de juiste administratie voor de optie Databasekoppeling.
Kies bij financieel pakket voor “Auditfile (.xaf)”.

Als u ‘Inloggegevens onthouden’ aanvinkt, dan worden de vinkjes per administratie bewaard. Vinkt u ‘Rekeningnummers uitvullen’ aan, dan wordt de lengte van alle rekeningnummers gelijkgetrokken door er voorloopnullen voor te zetten. Vinkt u ‘Voorloopnullen weghalen’ aan, dan worden bij alle rekeningnummers de voorloopnullen weggehaald.

Geef bij “Importbestand” de in te lezen Auditfile op. Het programma kan omgaan met verschillende versies van XAF en ADF Auditfiles. Het programma bepaalt automatisch welke versie het is. Daar hoeft u niets voor te doen.

Kies de gewenste in te lezen periode(s) van de Auditfile.

Klik vervolgens op “Inlezen”.

Tips: Bij Twinfield moet u een Auditfile aanmaken t/m periode 55.

Informatie voor de systeembeheer:
Omschrijvingen Kostenplaatsen/Kostendragers.
In de Auditfile staan geen omschrijvingen van de kostenplaatsen en kostendragers.
U kunt in de klantdirectory (Zie onderhoud administratie het onderste veld) het bestand ‘kostenplaatsomschrijving.csv’ en/of ‘kostendrageromschrijving.csv’ aanmaken. Daarin kunt u de omschrijvingen van de codes opslaan. Dit is een tekstbestand die u met een kunt bewerken. Code en omschrijving worden gescheiden door een “;”.

Voorbeeld:
Code1;Omschrijving Code1
Code2;Omschrijving Code2