Handleiding AGP

Informatie voor de systeembeheer:
Voor deze databasekoppeling moet de XDBC driver van Acucobol geïnstalleerd worden. Daarnaast moet per AGP administratie een DSN (Data Source Name) aangemaakt worden. Neem hiervoor contact op met uw systeembeheerder of leverancier.

Informatie voor de gebruiker:
Kies na het selecteren van de juiste administratie voor de optie Databasekoppeling.
Kies bij financieel pakket voor “AGP”.
Geef de DSN van de juiste AGP administratie met (indien van toepassing) gebruikersnaam en wachtwoord op.

Klik vervolgens u op het “ververs” icoon. Als vervolgens de naam van DSN in het veld administratie verschijnt, dan is de verbinding met de database gelukt.

Kies de juiste administratie en geeft de gewenste periode aan waarvan u data wilt overhalen/bijwerken. Klik tenslotte op de oranje knop “inlezen” rechtsonder.