Handleiding Acsys

Informatie voor de systeembeheer:
Via een IBM iSeries ODBC-driver wordt er een verbinding gemaakt met de AS400. Deze driver wordt meegeleverd met uw systeem. Voor installatie moet u contact opnemen met uw systeembeheerder.

Informatie voor de gebruiker:
Kies na het selecteren van de juiste administratie voor de optie Databasekoppeling, Financieel.
Kies bij financieel pakket voor “Acsys”, geef daarna de Acsys DSN (ODBC-koppeling) op.

Waarna in het veld Administratie een overzicht van beschikbare databases (administraties) getoond wordt. Selecteer de juiste database (administratie).

Kies de gewenste in te lezen periode(s). Bij voorkeur alleen de periode waarin (cumulatief) mutaties aanwezig zijn. Dit komt de snelheid van het inlezen ten goede.

Klik vervolgens op “Inlezen”.