Handleiding Accept

Voor de systeembeheer:
Om gebruik te kunnen maken van de databasekoppeling moet u bij Accept de Flex ODBC-driver bestellen, deze kan vervolgens geïnstalleerd worden op het systeem waar Speedbooks op staat.
Daarna vraag Speedbooks om een data directory van Accept, dit is de directory waar het bestand SD000000.DAT staat. 
Let op: in deze directory en ook in alle subdirectory’s (per administratie) moet het bestand COLLATE.CFG aanwezig zijn. Als deze ontbreekt moet u de COLLATE.CFG uit de testomgeving van de Flex ODBC-driver gebruiken. Via de ODBC-administrator vindt u de locatie in de test Flex DSN in het veld DFPATH.

Voor de gebruiker:
Kies na het selecteren van de juiste administratie voor de optie Databasekoppeling, Financieel.
Kies bij financieel pakket voor “Accept”.

Kies vervolgens de juist administratie en de gewenste in te lezen periode(s). Bij voorkeur alleen de periode waarin (cumulatief) mutaties aanwezig zijn. Dit komt de snelheid van het inlezen ten goede.

Klik vervolgens op “Inlezen”.