Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Uitleg Speedbooks® voorbeeldrapporten

Om je zo goed mogelijk op weg te helpen hebben wij hier handleidingen voor je. Bekijk onderaan de pagina welke handleidingen we nog meer voor je hebben om het meeste uit Speedbooks® te halen.

Als je vragen hebt, klik dan op de hulpicoon rechtsonder de pagina.

Speedbooks® voorbeeldrapporten

Als het rapport is geopend in Excel is de eerste stap om de macro’s aan te zetten. De macro’s zorgen er namelijk voor dat het rapport goed werkt en dat Speedbooks® ervan uit kan gaan dat de juiste cijfers worden getoond. Afhankelijk van de instellingen van Excel zullen de macro’s eerst ingeschakeld moeten worden. In de meeste gevallen krijg je bij het openen van Excel een melding dat de macro’s zijn uitgeschakeld. Wanneer je op "inhoud inschakelen" klikt worden de macro’s actief.

Nu de macro’s actief zijn, wordt er een automatisch afdrukvoorbeeld gemaakt. Vanuit dit scherm is het mogelijk om te controleren of alle gegevens juist zijn. Wanneer het correct is, is het mogelijk om vanuit dit afdrukvoorbeeld het rapport uit te printen of op te slaan als een PDF. Als er alsnog iets aangepast moet worden, sluit dan het afdrukvoorbeeld af en je gaat terug naar het Excel document waar de aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. 
De Speedbooks® rapporten zijn volledig bruikbaar en er staat niks achter een slot met een wachtwoord. 

De bronnen
Als je een rapport nader bestudeerd zijn er veel verwijzingen te maken naar het bronblad. Het bronblad is een verborgen tabblad in Excel. Het bronblad kun je zichtbaar door:
Klik met de rechtermuisknop op een tabblad, zichtbaar maken en selecteer de bron en druk op oké waarna het bronblad zichtbaar is.


Opbouw van de bron
Wanneer het bronblad wordt geopend, wordt er veel data getoond. Gelukkig is het op een logische manier opgebouwd. Bijvoorbeeld kolom A is de opbouw van de rubricering.

1. Kolom B, C en D: rapporteren periode.
2. Kolom E, F en G: de voorgaande periode van de te rapporteren periode.
3. Kolom H, I en J: Benchmarkperiode.
4. Kolom K, L en M: voorgaande periode van de Benchmarkperiode.
Elke periode heeft 3 verschillende kolommen. Waarom dit is, kan uitgelegd worden aan de hand van de te rapporteren periode als voorbeeld.
In kolom B staat de data zoals die is ingelezen in Speedbooks, in kolom C worden journaalposten weergegeven die gemaakt zijn en kolom D is het totaal van kolom B + kolom C.
Deze volgorde is ook toe te passen op de benchmarkperiode.
Omdat Speedbooks werkt met cumulatieve cijfers wordt de voorgaande periode ook weergegeven. Dit kan gebruikt worden om de te rapporteren periode of de benchmarkperiode enkelvoudig uit te rekenen.  

Tip: Maak geen aanpassingen in het bronblad. Wanneer een rapport opnieuw wordt gegenereerd, wordt de complete inhoud verwijderd en opnieuw opgebouwd. 
Als je aanpassing of zelf een rapport gaat bouwen kijk dan altijd naar de 3de   kolom zodat je altijd het cumulatief saldo gebruikt (ook in het geval van de consolidatie rapporten)


JaarBron
De JaarBron is net wat anders opgebouwd dat de Bron 
In kolom a hebben we nog steeds de rubricering zoals wij die kennen in Speedbooks, alleen vanaf kolom B wordt het wat anders de opbouw van de periodes blijven