Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Wat is het verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening?

Volgens het Burgerlijk Wetboek moeten alle besloten en naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen elk jaar een financieel verslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit bestaat uit een jaarverslag met een jaarrekening. Het jaarverslag geeft volgens de wet ‘een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar van de rechtspersoon’. De balans, de winst-en-verliesrekening - inclusief de toelichting daarop - vormen samen de jaarrekening.
Jaarverslag

Jaarrapport dekt het beste de lading

Deze Babylonische spraakverwarring is mede versterkt door de aanpassing in de wet, die sinds 2015 spreekt van een bestuursverslag in plaats van een jaarverslag. Een inhoudelijk verschil is er echter niet; men legt er alleen de nadruk op dat het verslag van het bestuur afkomstig is. De meeste bedrijven gebruiken de term jaarverslag als aanduiding voor het totaal van jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens. Het puur financiële deel noemt men de jaarrekening. Bij overige gegevens staat vaak een accountantsverklaring over de jaarrekening zelf.

Om het allemaal wat overzichtelijker te maken, zou iedereen de term jaarrapport moeten gebruiken, net zoals in het Engels: annual report.

Zet een jaarverslag slim in

Los van de wettelijke verplichting is het jaarverslag een uitstekende manier om stakeholders bij de onderneming te betrekken. Denk aan een sociaal jaarverslag – hoe je met de mensen en de omgeving omgaat – of, heel trendy, een duurzaamheidsjaarverslag. Een beetje extra PR inzetten over de voortgang van het bedrijf – die je in de basis toch al legt voor de KvK – geeft altijd meer exposure.
Jaarverslag inzetten
Online rapportages Speedbooks

Gebruik online rapportages

Met een jaarverslag geef je op jaarbasis weer hoe de onderneming ervoor staat. Hoe handig zou het zijn om tussentijds - zoveel als jezelf wil - jezelf en de stakeholders online inzicht te geven in de voortgang en successen van het bedrijf? Zonder tussenkomst van een accountant of boekhouder? Het kan met de online rapportagesoftware van Speedbooks Online!

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close