Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Per kwartaal de cijfers opmaken, heeft dat nut of niet

Je stelt begrotingen op om de financiële resultaten van je organisatie voor het aanstaande, misschien het nog lopende jaar of de jaren die komen te ‘voorspellen’. Daarmee bepaal je het beleid voor je organisatie. Om een betrouwbare begroting te kunnen opstellen heb je goede prognoses en forecasts nodig om je inzichten en plannen op te baseren. 

Een prognose en/of forecast is een voorspelling gebaseerd op je huidige resultaten en reële verwachtingen. Het woord prognose is afgeleid van het Griekse woord prognosis en betekent letterlijk: voorkennis.
Per kwartaal de cijfers opmaken, heeft dat nut of niet
Gelukkig nieuwjaar

Gelukkig nieuwjaar

Als het nieuwe jaar is begonnen ga je vol enthousiasme van start. Maar net als elk jaar word je geconfronteerd met plotselinge ontwikkelingen, een recessie, een virus, een oorlog… De verwachtingen en ontwikkelingen naar aanleiding daarvan binnen je branche, de markt en de algehele economie, lokaal, nationaal en internationaal, zijn in de nabije of verre toekomst vast en zeker van invloed op je onderneming. 

Meten is weten

Ja, een enorm cliché, een waarheid als een koe en daarom o zo belangrijk. Ondernemen is constant de vingers aan de knoppen hebben en kunnen inspelen op verandering. Je moet weten of een en ander naar verwachting draait. Of dat er wellicht aanpassingen in het beleid nodig zijn. Alleen zo heb je onder controle dat er voldoende geld ‘in de kassa’ zit om aan alle lopende verplichtingen te kunnen voldoen en dat je op de lange termijn winst maakt.

Q1,2,3,4 ?
In het bedrijfsleven wordt een kwartaal vaak aangeduid met ‘Q’. Het is aan te raden om in elk geval elk kwartaal de cijfers op te stellen, als je organisatie niet te maken heeft met roerige of onzekere tijden. Maar als dat wel het geval is, kun je beter zelfs elke maand de realiteit naast je prognoses leggen, via een maandrapportage, zodat je snel kunt schakelen. Bijvoorbeeld door meer of juist minder personeel in te plannen, bestellingen te plaatsen of te annuleren en je marketing aan te passen. 

Tussentijds verantwoording afleggen
Wanneer je te maken hebt met aandeelhouders of externe financiers moet je meestal ook tussentijds de cijfers presenteren. De bank wil bijvoorbeeld op de hoogte gehouden worden of de doelen uit de financieringsbegroting gehaald worden. En met een maand-, kwartaalrapport en halfjaar rapport informeer je de aandeelhouders over de stand van zaken.

Continu in beweging

In de praktijk maak je dus eigenlijk het hele jaar door de tussenstand op in de vorm van een maand rapportage, een kwartaal- of Q 1,2,3 of 4 rapportage, een halfjaarrapportage èn uiteindelijk natuurlijk de jaarrapportage of jaarrekening.

Èn pas je naar aanleiding daarvan tevens je prognoses aan, zodat je dus continu inzicht hebt in de mogelijke positieve of negatieve consequenties van de stand van zaken en je beleid daarop kunt bijstellen.
Door het regelmatig maken van een actuele liquiditeitsprognose en exploitatiebegroting heb je alles onder controle.
Continu in beweging

Is een prognose hetzelfde als een begroting?

Ja en nee. Een prognose is een voorspelling op basis van oude cijfers en verwachtingen en dient juist om de begroting op te baseren. In de begroting geef je óók aan wat je verwacht, ook een prognose dus als het ware, maar omschrijf je tevens welke middelen je nodig hebt om de verwachte resultaten te behalen. Een prognose betreft vaak een specifiek onderwerp, de omzet of de winst bijvoorbeeld, terwijl de begroting de verwachting van de hele organisatie weergeeft.

Wat is het verschil tussen budget en prognose?
Aan de hand van prognoses bepaal je in de begroting welke gelden of budgetten er beschikbaar zijn voor de verschillende organisatieonderdelen. Bijvoorbeeld om mee te investeren of te spenderen aan reclame en marketing. Een budget is over het algemeen statisch en taakstellend, maar kan aan de hand van tussentijdse resultaten uiteraard bijgesteld worden.
Rapportages

Rapportages van je data in een handomdraai

De relevante gegevens voor een tussentijds rapport uit je boekhoudsoftware kun je met behulp van rapportagesoftware, zoals van Speedbooks®, makkelijk omzetten in heldere rapportages. Zo kun je jezelf of bijvoorbeeld het management van een organisatie snel voorzien van de nieuwste financiële inzichten. 

Zonder uitgebreide spreadsheets en een stortvloed aan cijfers.  Die gegevens kunnen ook zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard. Real time, 24/7 en wereldwijd!  

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close