Wat is het verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening?

Volgens het Burgerlijk Wetboek moeten alle besloten en naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen elk jaar een financieel verslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit bestaat uit een jaarverslag met een jaarrekening. Het jaarverslag geeft volgens de wet ‘een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar van de rechtspersoon’. De balans, de winst-en-verliesrekening - inclusief de toelichting daarop - vormen samen de jaarrekening.

 

 

Jaarrapport dekt het beste de lading

Deze Babylonische spraakverwarring is mede versterkt door de aanpassing in de wet, die sinds 2015 spreekt van een bestuursverslag in plaats van een jaarverslag. Een inhoudelijk verschil is er echter niet; men legt er alleen de nadruk op dat het verslag van het bestuur afkomstig is. De meeste bedrijven gebruiken de term jaarverslag als aanduiding voor het totaal van jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens. Het puur financiële deel noemt men de jaarrekening. Bij overige gegevens staat vaak een accountantsverklaring over de jaarrekening zelf.

 

Om het allemaal wat overzichtelijker te maken, zou iedereen de term jaarrapport moeten gebruiken, net zoals in het Engels: annual report.

 

Zet een jaarverslag slim in

Los van de wettelijke verplichting is het jaarverslag een uitstekende manier om stakeholders bij de onderneming te betrekken. Denk aan een sociaal jaarverslag – hoe u met uw mensen en de omgeving omgaat – of, heel trendy, een duurzaamheidsjaarverslag. Een beetje extra PR inzetten over de voortgang van het bedrijf – die u in de basis toch al legt voor de KvK – geeft altijd meer exposure (be good and tell it).

 

Gebruik online rapportages

Met een jaarverslag geeft u op jaarbasis weer hoe de onderneming ervoor staat. Hoe handig zou het zijn om tussentijds - zoveel als u zelf wilt - uzelf en de stakeholders online inzicht te geven in de voortgang en successen van het bedrijf? Zonder tussenkomst van een accountant of boekhouder? Het kan met de online rapportagesoftware van Speedbooks Online! Probeer 30 dagen gratis uit en ervaar het zelf!

 

Klik hier om meer blogs te lezen!

#1 rapportagesoftware

Ervaar het gemak en de indrukwekkende mogelijkheden van Speedbooks nu zelf!

 

Heeft u een online boekhoudpakket? Werkt u off line of heeft u uw gegevens liever niet in de cloud?

 

Start meteen en probeer Speedbooks gratis!

Ja, ik doe het!