Koppeling met Auditfile

Auditfile
Een auditfile is een open standaard voor het bewaren en/of uitwisselen van gegevens uit administratieve systemen. Speedbooks heeft een databasekoppeling om Auditfile bestanden in te lezen.  

Voordelen van een Auditfile: 

  • Het gebruik van een Auditfile geeft je de mogelijkheid om eenvoudig je administratie uitwisselen met je boekhouder of accountant.
  • Het zorgt ervoor dat je gemakkelijk gegevens kan overdragen aan de belastingdienst.