Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Kijken, kijken, niet kopen
(of toch wel)?

Voordat je iets koopt wil je liever eerst weten, wàt je nou eigenlijk koopt, of je waar krijgt voor je geld. Dat is heel normaal en heel gezond. Het past ook bij onze cultuur en onze handelsgeest.
Je bent niet voor niets groot geworden als ondernemer of voor je beroep accountant of controller geworden tenslotte. Op het geld passen is je tweede natuur. Dat van jezelf en/of van een ander.
Header: Speedbooks-demo
Rapportagesoftware helpt een handje

Rapportagesoftware helpt een handje

Daarbij komt dan natuurlijk wel de nodige administratieve ‘rompslomp’ kijken. Het bijhouden van de inkomsten en de uitgaven bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk wil je ook wel weten wat de toekomst gaat brengen bij bepaalde ontwikkelingen en of je kunt investeren in de komende tijd. Begrotingen, liquiditeitsprognoses voor 1 of meerdere jaren maken is dan de volgende logische stap. 

Liquiditeit, wat zit er concreet in de kassa?
Vorderingen op klanten en tastbaar geld (in kas), banktegoeden of giraal geld, of beleggingen die op erg korte termijn in geld kunnen worden omgezet, zoals aandelen of obligaties en spaarrekeningen zijn samen vooral de liquide middelen of de liquiditeit van een onderneming. Die mate van liquiditeit bepaalt of een organisatie op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Ofwel of de facturen en andere kortlopende schulden, zoals huur, personeelskosten en omzetbelasting.

De exploitatieresultaten inzichtelijk

Met een exploitatiebegroting of resultatenbegroting laat je zien of je over een bepaalde tijdwinst of verlies denkt te gaan maken. De verwachte kosten trek je af van de verwachte omzet voor een langere periode, meestal 1 tot 3 jaar. Het maakt zo duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken. De kosten bestaan uit alle terugkerende vaste kosten, zoals huur, personeel, inkoop et cetera. Maar bevat wellicht ook een investeringsbegroting. Die laat je zien welke bedrijfsmiddelen je de komende jaren nodig hebt en kosten daarvan.

Jaarverslag geeft totaaloverzicht
Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar. De balans, de winst-en-verliesrekening - inclusief de toelichting daarop - vormen samen de jaarrekening. 
De exploitatieresultaten inzichtelijk
Speedbooks-demo

Probeer vrijblijvend wat rapportagesoftware is en wat het kan

De genoemde rapportages maak je eenvoudig met een professionele rapportagetool, zoals Speedbooks®. Ze zijn nog eenvoudiger te begrijpen en toe te lichten, doordat ze zowel in cijfers, maar ook grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard. Real time, 24/7 en wereldwijd!

Ervaar Speedbooks® vrijblijvend en zo vaak je wilt via de demo. 

Dan wordt kijken, kijken, vast en zeker kopen!

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close