1. Home
  2. /
  3. Actueel
  4. /
  5. Persbericht: OCW onderzoekt hoe RJ660 indienen beter kan

Persbericht: OCW onderzoekt hoe RJ660 indienen beter kan

Klaslokaal

Gepubliceerd:

12 maart 2024

Delen:

Speedbooks® is als rapportagespecialist door OCW gevraagd daarin zitting te nemen, samen met twee boekhoudsoftwareleveranciers, vertegenwoordigers van een administratiekantoor, van Logius/ministerie van Binnenlandse Zaken en van DUO zelf. RJ staat voor De Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze stelt nieuwe richtlijnen op of past bestaande aan, waaraan een jaarverslag met jaarrekening moet voldoen.

OCW onderzoekt hoe RJ660 indienen beter kan

DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur & Wetenschappen) heeft het project Duurzaam Verantwoorden in het leven geroepen om verdere ontwikkeling van de jaarrapportage mogelijk te maken. Vanaf het verslagjaar 2008 gelden voor de inrichting van de jaarrekening en het jaarverslag, de RJ660-richtlijnen voor onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs. Om system-to-system-aanlevering (S2S) te ontwikkelen is een werkgroep samengesteld.

Speedbooks® is als rapportagespecialist door OCW gevraagd daarin zitting te nemen, samen met twee boekhoudsoftwareleveranciers, vertegenwoordigers van een administratiekantoor, van Logius/ministerie van Binnenlandse Zaken en van DUO zelf. RJ staat voor De Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze stelt nieuwe richtlijnen op of past bestaande aan, waaraan een jaarverslag met jaarrekening moet voldoen.

Een voorbeeld van eerder genoemde S2S-aanlevering is de methode SBR/XBRL voor de elektronische aanlevering van de jaarrekening bij OCW/DUO. SBR betekent Standaard Business Reporting en XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. Speedbooks® rapportagesoftware is door OCW gevraagd, omdat zij al een op-maat-gemaakte rubricering en bijpassend jaarrapport voor onderwijsinstellingen heeft ontwikkeld, inclusief XBRL-module. Waarin de meest recente wettelijke teksten en grondslagen direct worden geïmporteerd in de zogenaamde taxonomie, de standaard indeling.

Toine Reuvers van Speedbooks® zegt: ‘Samen met twee ROC’s hebben we 2 jaar gewerkt aan de speciale RJ660-jaarrekening. Dat OCW dat nu wellicht als voorbeeld wil nemen en andere onderwijsinstellingen er ook hun voordeel mee kunnen doen, vinden we eervol natuurlijk. Daar doen we het voor.’