Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening als graadmeter van uw bedrijf

De winst-en-verliesrekening (ook wel resultaten- of exploitatierekening genoemd) geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten van een onderneming in een bepaalde periode. Vaak wordt deze per kwartaal opgemaakt voor interne rapportage aan directie en andere stakeholders, zoals banken of aandeelhouders. In ieder geval moet de winst- en verliesrekening een keer per jaar verplicht worden opgesteld als wettelijk onderdeel van de jaarrekening.

 

Een winst-en-verliesrekening kent altijd een debet- en een creditgedeelte. Het debetgedeelte beschrijft alle kostenrekeningen, ofwel ‘lasten’. Dit zijn dus alle zaken die uiteindelijk het eigen vermogen verminderen, zoals loonkosten, telefoonkosten, energiekosten et cetera. Het creditgedeelte toont alle opbrengsten, ook wel ‘baten’ genoemd. Denk hier aan omzet, renteopbrengsten, inkomsten uit subsidie enzovoorts.

 

Het eindsaldo van het debet- en creditgedeelte bij elkaar opgeteld vormt het behaalde resultaat in die periode, winst of verlies.

Zicht op problemen door middel van winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening laat veel zien over mogelijke problemen in het bedrijf. Hoge kosten door ziekteverzuim zijn misschien wel de oorzaak van een slecht geventileerde bedrijfsruimte. Of als u veel heeft uitgegeven aan de reparatie van machines, is het wellicht tijd om hier een investering in te doen.

 

Maar de winst- en verliesrekening geeft ook aan of er problemen zijn aan de kant van de omzet (zoals fouten in facturen of kortingen) als de kant van de kosten (zoals schade aan materiaal of prijsverhogingen door leveranciers). Ook bij een hoge verkoop met relatief weinig winst biedt de ondernemer de kans om te kijken waar dit aan ligt.

 

Meer inzicht in winst of verlies

Naast het verplichte karakter om de winst- en verliesrekening jaarlijks als onderdeel van de jaarrekening op te stellen, is deze een prima middel om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van winst of verlies over een bepaalde periode, bijvoorbeeld een kwartaal. In principe zou dit ook zichtbaar zijn door aan het einde van die bepaalde looptijd naar de lopende rekening te kijken, maar dat is fiscaal-juridisch niet juist. Niet alleen houdt men dan geen rekening met zaken als de btw en openstaande debiteuren, het zou ook betekenen dat de aankopen direct worden afgeschreven. Voor het afschrijven van vaste activa heeft de fiscus strenge regels opgesteld.

 

Door telkens de kosten of de bruto-/nettowinst uit te drukken in een percentage van de omzet, kunnen de verschillende periodes op een simpele manier met elkaar worden vergeleken. Met de winst- en verliesrekening  zijn ook verschillende ratio’s te berekenen, waardoor de ondernemer meer en beter zicht krijgt op de financiële situatie van diens bedrijf.

 

Met de rapportagesoftware van Speedbooks stelt u eenvoudig en snel uw winst- en verliesrekening op. Met de Speedbooks app, die eenvoudig op uw mobiele telefoon is te installeren, kunt u elk moment van de dag zien hoe uw onderneming of organisatie er financieel voor staat. Wilt u realtime uw financiële overzicht controleren? Of in één klik een jaarrekening of liquiditeitsbegroting maken? Daarmee bent u direct in staat om snel en adequaat te sturen op de financiële voortgang van uw bedrijf of organisatie. En dat draagt dan weer bij aan het gewenste resultaat.

 

 

Meer Speedbooks®

Ondersteuning binnen handbereik

Speedbooks® werkt intuïtief en is gebruiksvriendelijk. Met onze tutorials, artikelen en gratis webinars leren we je precies hoe je optimaal van onze software kunt profiteren. En kom je er even niet uit, dan staat ons supportteam altijd voor je klaar.

 

Onze tevreden klanten zeggen alles

Er worden met Speedbooks® al meer dan 60.000 administraties gerund door meer dan 10.000 klanten. En gemiddeld krijgen we een dikke 8 van ze, dat zegt toch genoeg? Lees wat ze zeggen over Speedbooks®.

 

 

gratis webinar