Vergelijk diverse periodes met Speedbooks

De kracht van het vergelijken van perioden in uw boekhouding

Voor ondernemers is het belangrijk dat ze een financiële vinger aan de pols houden. Zo houden ze onder meer zicht op in- en uitgaven, de kasstroom, en ook of de omzet in een bepaalde periode is toe- of afgenomen. Dat vergelijken van perioden - noem het ook evalueren - is een krachtig instrument om de onderneming financieel te sturen: heb ik het beter gedaan dan het vorige kwartaal of het voorgaande jaar? En zo niet, wat kan ik daar vervolgens aan doen?

 

Resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst, waarschuwen de verkopers van beleggingsproducten. Dat klopt, maar voor een ondernemer geven die resultaten uit het verleden als eerste hard bewijs hoe de onderneming financieel heeft gepresteerd. Daarnaast is het een indicator, mits afgezet tegen een recente periode of tijdvak of er sprake is van groei, daling of gelijkblijvende prestaties. Tegelijkertijd kan dan worden geanticipeerd op de nabije toekomst en kort-cyclisch worden bijgestuurd.

 

Overzichtelijke rapportage maakt perioden vergelijken eenvoudiger

Speedbooks bevat een rapportagetool waarmee een helder rapport is aan te maken, waarmee u twee perioden vergelijkt op financiële basis. Zo kunnen onder meer bepaalde grootboekrekeningen in verschillende perioden worden vergeleken.

 

Deze rapportage wordt vaak ingezet om twee perioden te evalueren wat betreft de financiële prestatie op bijvoorbeeld het vlak van inkoop, specifieke kostensoorten zoals personeel, maar ook simpelweg omzet. Hiermee krijgt u snel inzicht in de verhouding omzet en personeel en kunt u direct anticiperen op de toekomst.

 

Trends en fouten

Naast het vergelijken van kosten- of opbrengstsoorten biedt het rapport ook de mogelijkheid om trends en eventuele fouten in de gegevens op te sporen. Een groot verschil tussen twee opeenvolgende trimesters op dezelfde omzetrekening hoeft bijvoorbeeld niet per se te betekenen dat de verkoop sterk is verminderd, maar kan er ook op duiden dat de transacties niet correct zijn ingevoerd.

 

Perioden vergelijken met Speedbooks app

Met de Speedbooks app, die eenvoudig op uw mobiele telefoon is te installeren, kunt u elk moment van de dag zien hoe uw onderneming of organisatie er financieel voor staat. Daarmee bent u direct in staat om snel en adequaat te sturen op de financiële voortgang van uw bedrijf of organisatie. En dat draagt dan weer bij aan het gewenste resultaat.

 

 

Meer Speedbooks®

Ondersteuning binnen handbereik

Speedbooks® werkt intuïtief en is gebruiksvriendelijk. Met onze tutorials, artikelen en gratis webinars leren we je precies hoe je optimaal van onze software kunt profiteren. En kom je er even niet uit, dan staat ons supportteam altijd voor je klaar.

 

Onze tevreden klanten zeggen alles

Er worden met Speedbooks® al meer dan 60.000 administraties gerund door meer dan 10.000 klanten. En gemiddeld krijgen we een dikke 8 van ze, dat zegt toch genoeg? Lees wat ze zeggen over Speedbooks®.

 

 

gratis webinar