Stel eenvoudig en snel uw kasstroomoverzicht op

Ervaar gratis direct het gemak van Speedbooks Online!

Werkt u niet met een online boekhoudpakket of niet in de cloud? Doe dan de keuzehulp. Dat is gemakkelijk!

Speedbooks is er voor iedereen, online en offline.

Wie u ook bent, wat u ook doet, werkt u online of met een offline boekhoudpakket? Onze keuzehulp wijst u de weg naar uw Speedbooks!

Kasstroomoverzicht voor gezond ondernemen

Een kasstroomoverzicht - ofwel cash flow - is een overzicht van de kasstroom, de feitelijke geldstromen die in een organisatie of bedrijf in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Dit heet ook wel de 'staat van herkomst en besteding der middelen'. Het kasstroomoverzicht verklaart de verandering in het totaal van de liquide middelen, dus van de som van de kas en het banksaldo van de organisatie over het boekjaar. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in:

 • de financiering van de activiteiten van de onderneming in het boekjaar;
 • de liquiditeitspositie;
 • de solvabiliteit;
 • de kwaliteit van het behaalde resultaat;
 • het vermogen van de onderneming om geldstromen te genereren.

 

Kasstroomoverzicht: verlichte kost

Grotere organisaties, waaronder grote en middelgrote ondernemingen, zijn verplicht een kasstroomoverzicht als onderdeel van de jaarrekening te publiceren. Samen met de balans, de winst-en-verliesrekening, of hetzelfde daaraan de resultatenrekening, en de toelichting daarop. De balans en de winst-en-verliesrekening zijn volgens het principe van het dubbel boekhouden opgesteld. Het kasstroomoverzicht ten slotte zet de inkomsten en uitgaven in die periode tegenover elkaar en maakt daarmee het plaatje compleet.

 

Hoe ziet een kasstroomoverzicht eruit?

Een kasstroomoverzicht bestaat uit vier delen:

 

 1. Operationele kasstroom
  Dit beschrijft de inkomsten en uitgaven die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering. Normaal gesproken is dit een positief bedrag.
 2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten (activa)
  Dit beschrijft de kasstroom uit investeringsactiviteiten, zoals machines of panden. In een organisatie die groeit, is het normaal dat de kasstroom uit investeringsactiviteiten negatief is.
 3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten (passiva)
  Dit beschrijft de manier waarop aan de kapitaalsbehoefte van een onderneming is voldaan in de loop van het boekjaar, zoals een lening. Bij een groeiende onderneming is deze kasstroom vrijwel altijd een positief bedrag.
 4. Netto kasstroom (saldo liquide middelen)
  Het saldo van bovenstaande drie kasstromen zal gelijk moeten zijn aan het bedrag waarmee de liquide middelen (kas en banksaldi) in de loop van het boekjaar zijn toe- of afgenomen. Daarmee is het kasstroomoverzicht dan sluitend.

Met de rapportagesoftware van Speedbooks stelt u eenvoudig en snel uw kasstroomoverzicht op. Met de Speedbooks app, die eenvoudig op uw mobiele telefoon is te installeren, kunt u elk moment van de dag zien hoe uw onderneming of organisatie er financieel voor staat. Daarmee bent u direct in staat om snel en adequaat te sturen op de financiële voortgang van uw bedrijf of organisatie. En dat draagt dan weer bij aan het gewenste resultaat.

 

Gratis proberen?

Vergroot dus de waarde van uw boekhoudpakket en combineer deze met de rapportagesoftware van Speedbooks. Vul onderstaand formulier in en probeer deze rapportagesoftware nu gratis uit. Ervaar het gemak en krijg meer en beter inzicht met uw eigen gegenereerde kasstroomoverzicht.

Verrassend betaalbaar, indrukwekkend gebruiksvriendelijk

We zijn trots op ons product en extra trots dat onze scherpgeprijsde Speedbooksrapportagesoftware de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt van alle vergelijkbare rapportagesoftware. Speedbooks heeft inmiddels meer dan 10.000 gebruikers.

 

Ervaar nu zelf gratis het gemak en de indrukwekkende mogelijkheden van Speedbooks.

#1 rapportagesoftware

Ervaar het gemak en de indrukwekkende mogelijkheden van Speedbooks nu zelf!

 

Heeft u een online boekhoudpakket? Werkt u off line of heeft u uw gegevens liever niet in de cloud?

 

Start meteen en probeer Speedbooks gratis!

Ja, ik doe het!