Trends voor accountants in 2020

Om de trends voor accountancy in 2020 vast te stellen, is er een schets van de huidige situatie nodig. Het positieve beeld dat mensen van accountantskantoren hebben, werd de afgelopen jaren aanzienlijk beïnvloed door onder meer de affaires van de 'Grote Vier': Deloitte, PwC, Ernst & Young en KPMG. Die kent iedereen uit de krant. Maar daarnaast worden accountants ook nog geconfronteerd met andere, spannende uitdagingen: 

 

  • de toegenomen spelregels in het veld ter voorkoming van fraude; 
  • de hoge werkdruk door een overspannen arbeidsmarkt en een tekort aan accountants;  
  • het innoverende vermogen om nieuwe technologieën in te zetten.

 

Het zijn ontwikkelingen binnen het vakgebied waar maar moeilijk aan te ontkomen valt. Het goede nieuws: tegelijkertijd bieden deze uitdagingen ook kansen.

 

 

 

 

Beeldvorming MKB over accountants

 

Accountants hadden de afgelopen jaren te maken met een aantal affaires. Samen met de bedrijven waarvan ze de boeken controleerden, overtraden werknemers de regels om er zelf beter van te worden. 

 

MKB-ondernemers hebben door de affaires van de afgelopen jaren niet een uitsluitend positief beeld accountants. Aan de andere kant prijzen ze wel hun brede kennisbasis, en vooral het financiële advies. Ondernemers verwachten van hun accountant dat hij of zij niet alleen vaktechnische kennis heeft, maar ook over mensenkennis beschikt én de mores van ondernemers snapt. Voor de accountant is het dus belangrijk om zich met kennis en aanbod te onderscheiden in de markt.

 

 

Fraudebestrijding en accountants

 

De accountant besteedt in het kader van de jaarrekeningcontrole steeds explicieter aandacht aan fraude. Dat meldt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, NBA. Uit twee recente onderzoeken blijkt wel dat er nog verbetering in de prestaties mogelijk is.

 

Op het gebied van fraudebestrijding zijn al belangrijke stappen gezet, blijkt uit onderzoek van de NBA. In de eerste helft van 2019 hield de werkgroep Fraude van de NBA een enquête onder enkele honderden individuele openbare accountants. In diezelfde periode deed de werkgroep ook een uitvraag bij alle accountantsorganisaties naar de manier waarop ze het Fraudeprotocol toepassen. Dat protocol is in december 2018 al gepubliceerd.

 

 

Schaarste aan accountants op de arbeidsmarkt

 

De huidige arbeidsmarkt laat een min of meer stabiele instroom van accountancystudenten zien. Maar in combinatie met de vraag van klanten van accountantskantoren die het aanbod van werknemers ver overschrijdt, is er toch sprake van forse schaarste. Zo'n dertig HR-professionals van accountantskantoren kwamen recent bijeen bij BDO in Amstelveen, om het begin van een antwoord te vinden. "Er is meer dan de huidige beeldvorming van de accountant."

 

De NBA wil graag een sterk merk worden met meer kwaliteit in het vak. "Het beroep van accountant moet voor jonge mensen aantrekkelijk zijn om een gezonde instroom van accountants te krijgen en te behouden", vindt de projectleider arbeidsmarkt bij de NBA. Om het beroep te promoten bij scholieren en studenten zet de NBA de campagne 'Accountant Worden' in. 

 

 

Accountant: omarm nieuwe technologieën

 

Kortom: de rol van een traditionele boekhouder is aan het veranderen, en zijn of haar toegevoegde waarde verschuift naar de rol van een consultant. De moderne accountant zal daarom in 2020 meer gebruik moeten maken van nieuwe technologieën om het leven van klanten zo makkelijk mogelijk te maken. 

Technologie-watcher Sander Duivestein onderschrijft dit: “We overschatten de impact van technologie op de korte termijn en onderschatten de impact op de lange termijn. Bedrijven komen onder druk te staan. Er is nu een al verzekeringsbedrijf dat met kunstmatige intelligentie in zes seconden een claim kan afhandelen.” 

 

Hoe kan de accountancybranche zich hier voor 2020 op voorbereiden? Een goed voorbeeld hiervan is de rapportagesoftware van Speedbooks Online. Hiermee kan een accountant rapportages automatisch genereren, en financiële dashboards opstellen. Stel bijvoorbeeld geautomatiseerd een jaarrekening op, of creëer een omzet dashboard met een druk op de knop. rapportagesoftware bespaart zowel de accountant als de ondernemer kostbare tijd, waardoor de ondernemer weer kan ondernemen en de accountant zich meer kan richten op onderscheidend advies. Een win-winsituatie voor beiden.

 

 

Meer dan 4000 bedrijven maken hier al met succes gebruik van. Ervaar het gemak en de tijdswinst en probeer deze software nu de eerste 14 dagen gratis.

 

Klik hier om meer blogs te lezen!

Meer Speedbooks®

Ondersteuning binnen handbereik

Speedbooks® werkt intuïtief en is gebruiksvriendelijk. Met onze tutorials, artikelen en gratis webinars leren we je precies hoe je optimaal van onze software kunt profiteren. En kom je er even niet uit, dan staat ons supportteam altijd voor je klaar.

 

Onze tevreden klanten zeggen alles

Er worden met Speedbooks® al meer dan 60.000 administraties gerund door meer dan 10.000 klanten. En gemiddeld krijgen we een dikke 8 van ze, dat zegt toch genoeg? Lees wat ze zeggen over Speedbooks®.

 

 

gratis webinar