Handelen en denken met ratio getallen, welke Financiële Strategie gaan we volgen?

Ratio getallen ook wel kengetallen genoemd zijn een fundamenteel onderdeel, puzzel stukjes bij de analyse van de financiële overzichten.  Als we de resultatenrekening beoordelen dan kunnen we wel 7 ratio’s berekenen:

 

Bruto winst: het verschil tussen omzet en de directe kosten van de omzet, ook wel inkoopwaarde genoemd. De ratio toont de fundamentele mate van resultaten (winstgevendheid) van een bedrijf of organisatie. Bij deze ratio negeren we overige kosten zoals kosten voor verkoop, belastingen, rente, overige bedrijfskosten.

Als de Brutowinst jaarlijks afneemt dan is dat een mogelijke indicatie van:

  • Omzet / afzet neemt af;
  • Er wordt te weinig in rekening gebracht (te lage prijsstelling);
  • De kosten van grondstoffen en overige directe kosten stijgen;
  • Het productie proces is niet efficiënt.

 

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Deze ratio komt tot stand door de omzet te verminderen met alle kosten m.u.v. rente en betaling van belastingen.

 

EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, and Amortization). Dit is een Engelse benaming. De naam geeft al weer dat we hier kijken naar alle kosten maar buiten beschouwing laten de kosten van een lening, de kosten van het gebruik van activa (dit noemen we afschrijvingen) en ook het afdragen van belastingen.

 

Rente – hier bedoelen we de kosten mee voor crediteuren en banken. Soms vragen leveranciers een rente vergoeding voor het verstrekte krediet.

 

EAT (Earning after taks) ook wel bekend als netto winst. Dit meet hoe succesvol de onderneming is en het verschil tussen de waarde die een bedrijf voortbrengt (sales) minus de waarde van het gebruik, (alle kosten).

 

Dividend. Bedrijven keren soms, een deel van de winst uit. Dit noemen we dividend verstrekken en vermindert de nettowinst die we aan de reserves kunnen toevoegen. We zien dus een mogelijke splitsing van winst in (uitbetaling van dividend) en anderzijds een “’reservering”’.

 

Ingehouden Winst RE (Retained earnings) Dit meet dus wat er overblijft na uitkering van dividend . Als een bedrijf geen dividend betaalt dan is dus de ingehouden winst (toevoeging aan de winstreserve, onderdeel van het eigen vermogen) gelijk aan de Netto winst na belasting (EAT).

 

Speedbooks heeft in de vernieuwde versie module Financiële Analyse hier weer de nodige uitbreidingen en verbeteringen in aangebracht. Zo hopen we dat u iedere keer weer geholpen wordt bij de beslissingen die genomen moeten worden en waar een degelijke analyse vereist is en extra inzichten geeft.

 

 

Om verder inzicht te krijgen in uw bedrijf is het goed om ratio getallen te maken (gebaseerd op cijfers uit de verlies- en winstrekening) en uit de balans.

 

Welke financiële strategie moet ik volgen?

  • Verhogen van winstgevendheid? Omzet omhoog, kosten omlaag , of beide ?
  • Verhogen van de omzet snelheid van het vermogen, meer omzet, minder vermogen?
  • Kijken naar de hefboomwerking, meer of minder vreemd vermogen ?

 

Vanuit het mooie Heerenveen , wensen we u goede zaken toe toe!

 

Arco Verolme MBA

 

Klik hier om meer blogs te lezen!

Meer Speedbooks®

Ondersteuning binnen handbereik

Speedbooks® werkt intuïtief en is gebruiksvriendelijk. Met onze tutorials, artikelen en gratis webinars leren we je precies hoe je optimaal van onze software kunt profiteren. En kom je er even niet uit, dan staat ons supportteam altijd voor je klaar.

 

Onze tevreden klanten zeggen alles

Er worden met Speedbooks® al meer dan 60.000 administraties gerund door meer dan 10.000 klanten. En gemiddeld krijgen we een dikke 8 van ze, dat zegt toch genoeg? Lees wat ze zeggen over Speedbooks®.

 

 

gratis webinar