Gratis liquiditeitsplanner voor ondernemers

In de huidige tijd moet u als ondernemer de financiële huishouding continu extra kritisch blijven beoordelen. Accountants adviseren dan ook om te werken met een liquiditeitsbegroting. Een liquiditeitsbegroting is een schatting van de cashflow, ofwel de inkomende en uitgaande geldstromen in uw onderneming en wordt ook wel liquiditeitsplanning genoemd.

liquiditeitsplanner-->

Liquiditeitsbegroting als vinger aan de pols

In een liquiditeitsbegroting wordt duidelijk hoe de financieringsbehoefte, ook wel de tekorten genoemd, en het saldo liquide middelen (een bankrekening, contanten of bezittingen die je makkelijk om kunt zetten in geld) van een onderneming zich ontwikkelt. De liquiditeitsbegroting is een vertaling van de bedrijfsactiviteiten die je voor ogen hebt, naar de in- en uitgaande geldstromen. Het is dus als het ware een kijkje in de financiële toekomst van uw bedrijf en zo kunt u voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan.

 

Liquiditeitsbegroting in de praktijk

De ervaring leert dat veel ondernemers Excel gebruiken om een liquiditeitsbegroting te maken. Deze manier is vaak omslachtig en foutgevoelig. Om de voordelen van Excel te kunnen gebruiken maar niet te verzanden in hopeloze formules, heeft Speedbooks besloten een goed alternatief gratis aan te bieden. Deze tool is geschikt voor zowel bestaande maar ook startende ondernemingen die meer grip op hun liquiditeitspositie willen krijgen.

 

Liquiditeitsplanner van Speedbooks Software

Het plannen van liquiditeit is uitdagend. Daarom zijn juist nu deze liquiditeitsgegevens, in combinatie met financiële rapportages, voor u als ondernemer en voor banken belangrijke informatiebronnen waarop beslissingen worden genomen. Speedbooks heeft daarom de liquiditeitsplanner ontwikkeld om op eenvoudige en doordachte wijze de liquiditeitsstromen van uw onderneming in kaart te brengen. Ondernemers kunnen de gratis liquiditeitsplanner downloaden via de website van Speedbooks, ook als zij geen klant zijn.

Download liquiditeitsplanner

Vraag de liquiditeitsplanner aan
*
*
*
Vul hier niets in a.u.b.
#1 rapportagesoftware

Ervaar het gemak en de indrukwekkende mogelijkheden van Speedbooks nu zelf!

 

Heeft u een online boekhoudpakket? Werkt u off line of heeft u uw gegevens liever niet in de cloud?

 

Start meteen en probeer Speedbooks gratis!

Ja, ik doe het!